Obor chemie

3,5 mld.
investice do ekologie
15
výrobních závodů
157
profesionálních hasičů
3
výzkumné a vývojové laboratoře

Chemické společnosti sdružené v koncernu AGROFERT nabízejí široké spektrum výrobků. Zde naleznete jejich přehled.

Anorganická chemie

Kyseliny, Soli, Rozpouštědla

Barviva

Textilní

Farmaceutické polotovary

Oxycelulloza, Calciferol

Organická chemie

Zákaznické systésy, Fosgenace