Sociální oblast

POZEMNÍ TECHNIKA, TECHNOLOGIE A DOPRAVA: Jedeme správným směrem

Ač se to nezdá, tak by se naše podnikání neobešlo bez logistických a dopravních služeb. Zejména zemědělství či potravinářství je závislé na fungujících strojích, pozemní technice a včasné přepravě krmných směsí, komodit i čerstvých výrobků. O fungování celého dopravního řetězce se v koncernu AGROFERT stará téměř 1400 zaměstnanců, kteří každým rokem přivítají na praxi kolem 60 stážistů a praktikantů.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRVOVÝROBA A LESNICTVÍ: Spoléháme na mladou generaci

České zemědělství, prvovýroba a lesnictví potřebují zkušené odborníky, kteří dokážou pečovat o krajinu České republiky. Nejinak je tomu v koncernu AGROFERT. Všech více než 2800 zaměstnanců v těchto oborech má náš hluboký respekt k jejich práci. Rok co rok se snažíme krásu zemědělství, lesnictví i prvovýroby ukázat studentům i absolventům škol. Proto aktivně spolupracujeme s odbornými školami i univerzitami. V letech 2014 až 2015 jsme přijali 683 stážistů a praktikantů.

POTRAVINÁŘSTÍ: Potraviny mohou pomáhat

Potravinářské společnosti koncernu AGROFERT působí zejména v regionech České a Slovenské republiky, kde v letech 2012 a 2013 do rozvoje lidí i krajů přispěly 1,6 milionem korun. Prostřednictvím darování potravin společnosti koncernu AGROFERT pomáhají také ohroženým skupinám obyvatel.

CHEMIE: Hasičské sbory pomáhají i okolí

Každý chemický závod koncernu AGROFERT zřizuje profesionální hasičský sbor. Tyto sbory poskytují našim kolegům z chemického průmyslu technickou pomoc, asistenci při práci s ohněm či hořlavinami nebo při likvidaci nebezpečných látek. Hasiči koncernu AGROFERT jsou zároveň součástí integrovaného záchranného systému a pomáhají široké veřejnosti při likvidaci požárů, povodních, ale i v rámci taktických cvičení nebo tréninku mládeže. Jejich práce je nedocenitelná. O tom svědčí i řada mimopracovních aktivit, které ve svých regionech pořádají pro místní komunity.
V koncernu AGROFERT v letech 2014 a 2015 pracovalo celkem 155 profesionálních hasičů.