Filantropická činnost

Normální je pomáhat

V koncernu AGROFERT se snažíme být úspěšní, ale vždy myslíme i na ostatní, s nimiž se o naše výsledky rádi podělíme. Vyvíjíme řadu aktivit pro ohrožené skupiny obyvatel, pro komunity v místech, kde podnikáme, ale i pro vlastní zaměstnance či širokou veřejnost, s níž se chceme podělit o radost ze života třeba při sportovních aktivitách. 

Hlavní aktivity v oblasti filantropie vykonává Nadace AGROFERT, která díky svým projektům a hlavním tématům aktivit pro každý rok pomáhá srdcem všude tam, kde je to možné. Chápeme, že nelze zachránit svět, ale snažíme se pomáhat třeba rodičům-samoživitelům, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, ale aktivně se z ní snaží dostat. Zakládáme na českých školách Sportovní centra Nadace AGROFERT, aby i děti z rodin s nižšími příjmy mohly chodit svobodně sportovat. Pravidelně přispíváme do potravinových bank, abychom tak pomohli osobám ohroženým nedostatkem potravin, k nimž patří zejména senioři či vícečlenné rodiny. Ruku k dílu rádi přiloží i zaměstnanci koncernu AGROFERT, třeba formou pravidelné sbírky na dárky pro děti v dětských domovech. 

Velmi významná je pomoc našich společností poskytovaná přímo regionům a komunitám všude tam, kde společnosti koncernu AGROFERT podnikají. Ať už jde o výchovu mládeže hasiči, o pořádání plesů a kulturních akcí, nebo o pomoc s odklízením sněhu díky využití naší techniky – chceme být aktivním členem společnosti a zlepšovat životní podmínky obyvatel České republiky. Naše pomoc je nezištná. Jsme totiž rádi dobrými sousedy.