Ekonomika

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRVOVÝROBA A LESNICTVÍ: Hospodáři se vztahem k půdě

Zemědělství, prvovýroba a lesnictví reprezentují celou jednu čtvrtinu aktivit koncernu AGROFERT. Za klíčové proto považujeme využívání všech přírodních zdrojů v souladu s principy udržitelnosti a s ohledem na lokalitu i zájmy jejího okolí. Uvědomujeme si, že je třeba dodržovat veškeré standardy (bezpečnostní či hygienické). Naše společnosti se do značné míry podílejí na tom, jak český venkov vypadá. Proto se v této oblasti investují nemalé prostředky – v letech 2014/2015 šlo o 1,7 miliardy Kč. V celém oboru zaměstnáváme přes 2800 pracovníků. Jakožto řádní hospodáři necháváme naše aktivity, postupy a podnikatelské procesy posuzovat nezávislými odborníky. I díky tomu se společnosti koncernu AGROFERT v zemědělství, prvovýrobě a lesnictví mohou pochlubit certifikáty kvality ISO 9001, certifikátem systému hodnocení kvality a bezpečnosti distributorů agrochemikálií SQAS či dokladem o managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. Za dobré praxe naše společnosti pravidelně získávají řadu ocenění - příkladně Certifikát ekologického zemědělce (Uniles). 

POTRAVINÁŘSTÍ: Reinvestujeme zisk

Potravinářství patří v koncernu AGROFERT k velmi dynamickým aktivitám. V současnosti z ekonomického pohledu tvoří téměř čtvrtinu podnikatelských aktivit koncernu. Odráží se to jak na počtu zaměstnanců, kterých je více než 8 tisíc, ale třeba i na počtu stážistů či praktikantů, jichž bylo v potravinářství mezi lety 2014 a 2015 více než 1600. V oboru potravinářství koncern AGROFERT masivně investuje. Příkladně necelých 34 milionů Kč do následné recyklace obalů, nebo téměř 25 milionů Kč do ekologicky šetrnějších technologií. Investice pro nás neznamená pouze vložení finančních prostředků, ale chápeme ji i jako úsporu financí. Například jen v oboru potravinářství jsme mezi roky 2014 a 2015 dokázali uspořit 21 % pohonných hmot. 

CHEMIE: Investujeme s rozumem a pohledem do budoucna

A to jak do vlastních zaměstnanců, tak do svého okolí. Jen v letech 2014 a 2015 jsme proinvestovali v našich chemičkách v Česku téměř 1,7 miliard Kč. Obnovujeme technické zařízení provozů i budovy, zlepšujeme řízení jednotlivých provozů, stavíme kvalitnější IT infrastrukturu a vylepšujeme bezpečnostní opatření. Investice přinášejí lepší pracovní podmínky našim více než 5180 zaměstnancům v oboru chemie.

O zaměstnance se ale staráme i jinak - do jejich dalšího vzdělávání a školení jsme v letech 2014 a 2015 investovali přes 40 milionů Kč. Trvalé zlepšování a růst kvalifikace zaměstnanců má dle našich zkušeností pozitivní dopad na pracovní atmosféru i na výkony. Jsme si vědomi toho, že vděčíme za úspěch právě zaměstnancům, proto jim nabízíme i různé benefity - například 5 týdnů dovolené, příspěvky na životní a penzijní pojištění, zvýhodněné nabídky služeb a zboží či příspěvek na stravování.

Abychom o skvělé zaměstnance neměli nouzi ani v budoucnosti, spolupracujeme ve velké míře také se školami – ať už se středními či s vysokými. Do našich chemiček jsme v letech 2014 a 2015 přijali na 678 stážistů a praktikantů. Ve spolupráci se školami se orientujeme i na společný výzkum nových produktů a technologií, do kterého jsme za stejné období investovali 109 milionů Kč.