Ekologie

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRVOVÝROBA A LESNICTVÍ: Komu se nelení, tomu se zelení

Všech 202 farem, 10 společností zemědělského zásobování i 2 lesnické a dřevařské společnosti koncernu AGROFERT dbají na svůj přístup k životnímu prostředí. Už jen z principu věci – jelikož jsou nejblíže přírodě, hospodaří s jejími zdroji a utváří krajinu kolem nás. Proto podrobují svoje činnosti hodnocení nezávislých auditorů, což se jim vrací v získání certifikátů jako ISCC EU (udržitelnost biomasy a biokapalin), PEFC (udržitelné hospodaření v lesích), ISO 14001 (management životního prostředí) či v Certifikátu ekologického zemědělce. Existuje mnoho cest, jimiž se společnosti koncernu AGROFERT vydaly s cílem chovat se ohleduplně k přírodě a okolí, v němž působí. Příkladně bezmála 48,5 % všech odpadů ze zemedělské, prvovýrobní a lesnické činnosti je recyklováno. Do ekologicky šetrnějších technologií v těchto oborech koncern investoval v letech 2014 až 2015 částku ve výši 171 milionů Kč. Na druhé straně se snažíme i šetřit – při srovnání let 2014 a 2015 jsme ve zmíněné oblasti činnosti dosáhli meziroční úspory 21,5 % ve spotřebě energií či úspory 1,5 % pohonných hmot.

POTRAVINÁŘSTÍ: Bez obalu

Zákaznické a hygienické nároky na obaly jsou dnes jedním z hlavních témat v potravinářství. Nejinak tomu je v koncernu AGROFERT. Proto se naše potravinářské společnosti soustředí na nakládání s obaly a jejich zpětnou recyklaci. S tím je samozřejmě spojena i logistika potravin a dodržení veškerých standardů. Samozřejmostí je i snaha o ekologičtější výrobu. Proto koncern AGROFERT do technologií šetrnějších k životnímu prostředí investoval v letech 2014 a 2015 téměř 25 milionů Kč. A další investice probíhají. Potravinářské společnosti se mohou pochlubit i řadou certifikátů. Příkladně IFS Food, dokládající kvalitu a bezpečnost potravin, nebo certifikace HACCP, tedy systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, jež drží všichni producenti potravin koncernu AGROFERT. Dále jde o certifikáty ISO 9001, 14001 či 22000 nebo o certifikaci standardu BIO, který drží mlékárna Olma.
Obalové hospodářství se významně dotýká dopravy a logistických služeb v celém koncernu AGROFERT. Pro přepravu zboží se snažíme využívat recyklovatelné obaly či přepravní boxy a kontejnery, které lze opakovaně využít. Jen pro potravinářské účely projde logistickou společností AGF Food Logistics více než půl milionu kusů vratných obalů měsíčně.

CHEMIE: Ekologizaci bereme vážně

V koncernu AGROFERT nepředstíráme, že chemické společnosti nemají vliv na svoje okolí a na životní prostředí. Děláme maximum pro to, abychom naše provozy ekologizovali a odstraňovali zátěže, které mnohdy pochází z dob dávno minulých. Sami jsme k sobě v tomto ohledu velmi kritičtí, ale přesto necháváme naše snažení pravidelně hodnotit třetí strany. I díky tomu se naše závody mohou pochlubit různými certifikáty, mezi něž patří Bezpečný podnik, ISO 14001, certifikace GMP či ISO 9001 apod. V otázkách životního prostředí úzce spolupracujeme se správními orgány, dodržujeme veškerá pravidla a nařízení a jsme v trvalém kontaktu s místní samosprávou či komunitami. K této oblasti se stavíme čelem, jelikož si uvědomujeme, že nás ekologizace provozů posunuje na kvalitativně vyšší úroveň provozu chemických společností. Proto jsme jen v letech 2014 a 2015 investovali do bezpečnějších a environmentálně příznivějších provozů více než 2,2 miliard Kč.

POZEMNÍ TECHNIKA, TECHNOLOGIE A DOPRAVA: Křížem krážem

Aktivity společností koncernu AGROFERT s sebou nesou potřebu zajistit logistiku, zemědělské stroje a techniku. Byť se jedná o spíše drobnou část podnikání koncernu, tak má velký význam. Pro zemědělství a lesnictví se snažíme zajistit tu nejvhodnější moderní techniku. Lepší výkon přináší i šetrnější obhospodařování půdy. Do oblasti dopravy a dopravních prostředků v koncernu AGROFERT jsme jen mezi lety 2014 a 2015 investovali přes 364 milionů Kč. Že se tento přístup vyplácí, potvrzují i ocenění a certifikáty ze strany nezávislých třetích stran. Samozřejmostí je dodržování standardů pro certifikaci ISO 9001, ISO 14001 či ISO 50001. Společnosti koncernu AGROFERT z tohoto oboru dále drží certifikáty GMP+B4 (silniční přeprava krmiv) či IFS (bezpečnost uskladnění, přepravy a distribuce potravin).