Na pravou míru

V poslední době se v médiích neustále stupňuje kampaň vedená proti koncernu AGROFERT a jeho společnostem, která má zcela jasný politický podtext. Málokdy je přitom dán koncernu AGROFERT prostor pro vysvětlení daného tématu, a pokud k tomu už dojde, jsou informace vytrženy z kontextu, pokrouceny a dále využity tak, aby celé téma buď rovnou poškodilo naše podnikání, nebo aby alespoň vyvolávalo ve čtenářích, divácích a posluchačích negativní otázky a domněnky.

Proti této neférové a účelové kampani bohužel neexistuje účinná obrana, čehož si jsou média vědoma. Ocitáme se tak v situaci, kdy média aktivně ovlivňují prostředí hospodářské soutěže. Jsou například natáčeny oslavné reportáže na subjekty, jejichž hospodaření vedlo téměř ke krachu některých společností, zatímco koncern AGROFERT je vykreslován jako bezmála veřejný nepřítel, ačkoliv jsme tyto společnosti zachránili, zachovali v nich výrobu a zaměstnáváme v nich tisíce pracovníků. V tak obtížné situaci je skutečně složité zachovat si klidnou mysl a ubránit zdravý rozum před médii podsouvanými informacemi.

Pomalu si již zvykáme na malost některých novinářů, kteří se s jim typickou závistí snaží jakkoliv poškodit práci všech bezmála 34 tisíc zaměstnanců koncernu AGROFERT. Kampaň médií totiž není vedena výhradně proti AGROFERTu, ale i proti všem zaměstnancům koncernu či proti našim obchodním partnerům. Z touhy po politických bodech či z neznalosti věci se některá média nad prací zaměstnanců koncernu AGROFERT ušklíbají, haní ji a očerňují ji.

Naše podnikání je čestné, jsme stabilní a úspěšnou firmou na poli byznysu, ale zároveň jsme férovým hráčem. Ostatně i proto máme nastaveny kontrolní mechanizmy našeho podnikání – etickou linkou počínaje a audity hospodaření konče. Jsme také pod neustálým dohledem specializovaných úřadů.

Chceme všechny ujistit, že hodláme i nadále čelit veškerým mediálním kampaním, které jsou vedeny proti koncernu AGROFERT a proti práci jeho zaměstnanců. Nastalá situace nám pochopitelně není příjemná. Nenecháme se ale zlomit ani jednotlivými novináři, ani celými mediálními domy, ani politickými subjekty. Není k tomu sebemenší důvod. Za naším podnikáním si pevně stojíme a věříme, že společně s našimi zaměstnanci budeme úspěšní i v dalších letech.

A protože v médiích nedostáváme mnohdy ani sebemenší prostor pro to, abychom mohli daná témata řádně vysvětlit, tak vám zde chceme nabídnout naše stanoviska k momentálně probíraným tématům se vztahem k našemu podnikání. Veškerá vyjádření naleznete i přehledně seřazená dle kategorií na našich webových stránkách famyfakta.cz.

Na závěr vás, návštěvníky a čtenáře této stránky, chceme ještě jednou ujistit, že hodláme být i nadále špičkovou českou společností, která podniká podle pravidel a v souladu se zákony.

 

 

10. 4. 2018, AGRO Jevišovice, a.s.

Bohumír Rada se opět snaží diskreditovat společnost AGRO Jevišovice a píše poslancům Parlamentu ČR

Soužití s Bohumírem Radou na jižní Moravě by už pomalu vydalo na scénář laciné telenovely Celý článek

6. 4. 2018, AGRO Jevišovice, a.s.

Nástraha na poli u Jevišovic

Na naše zemědělce z AGRO Jevišovice čekaly na poli nastražené hroty. Kdopak je tam asi umístil? Celý článek

5. 4. 2018, UNILES, a.s.

Ředitel společnosti Uniles působí jako poradce ministra zemědělství bezplatně

Zastává tuto funkci jako předseda Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků Celý článek

4. 4. 2018, AGRO Jevišovice, a.s.

Společnost Agrofert odmítá tvrzení o fyzickém napadení Vojtěcha Rady

Výpověď Vojtěcha Rady odmítá svědek incidentu Celý článek

28. 3. 2018, AGRO Jevišovice, a.s.

Zemědělec Bohumír Rada neoprávněně hospodaří na pozemcích společnosti Agro Jevišovice

Rada na pozemky aplikoval kaly. Věc šetří kriminální policie ve Znojmě Celý článek

27. 3. 2018, DEZA, a. s.

Stanovisko společnosti DEZA k reportáži o ftalátech na Stream.cz

Reagujeme tímto na reportáž redaktora Jana Tuny Celý článek

22. 3. 2018, AGROFERT, a.s.

Miroslav Nauč odstoupil z funkcí v městských organizacích

Společnost Agrofert vzala jeho rozhodnutí na vědomí Celý článek

16. 3. 2018, Fatra, a.s.

Fatra exportuje 66 procent produkce do 50 zemí světa

Zásadním faktorem úspěchu je dodržování kvality produkce, inovace a zákaznický servis Celý článek

14. 3. 2018, PENAM, a.s.

Uvádíme článek Hospodářských novin o dotaci pro pekárnu PENAM na pravou míru

Reakce na článek Táni Králové a následně tweet pana Tomáše Zdechovského Celý článek

16. 2. 2018, AGROFERT, a.s.

Uctění uměleckého díla.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání takto klasifikuje snímek Selský rozum Celý článek

Stránky