Vedení společnosti AGROFERT, a.s.

Vedení společnosti

 
Výkonný ředitel  Ing. Josef Mráz
Divize fúzí, akvizic a korporátního financování Mgr. Libor Němeček, Dr.
Divize obnovitelné zdroje Ing. Martin Kubů
Divize zemědělství Ing. Milan Škvor 
Divize obchodní - dovoz a vývoz Ing. Peter Novanský
Divize obchodní - pesticidy a mořidla Ing. Radek Zíta
Divize obchodní - zemědělské komodity Martin Bobek
Divize finanční Ing. Petra Procházková
Divize personálně-správní Ing. Daniel Rubeš
Divize interní audit Ing. Karel Vabroušek
Divize právní Mgr. Václav Knotek 
Divize controllingu Ing. Jan Otčenášek
Divize ICT Martin Poláček
Divize centrální nákup Jaroslav Zima
Divize interní bezpečnost JUDr. Jiří Veselý
Manažer pro klíčové zákazníky Ing. Jiří Haspeklo