DANĚ A DOTACE

Koncern AGROFERT v České republice zaměstnává na 22 tisíc zaměstnanců ve stovkách provozů. Jednotlivé společnosti působí v zemědělství, lesnictví, potravinářství, dopravě, médiích a chemii. To je zdroj úspěchu AGROFERTu. Nikoliv však dotace. Ve více než 25leté historii AGROFERTu došlo k záchraně řady tradičních českých firem, jako třeba Olma, Kostelecké uzeniny a další. Bez práce zaměstnanců by tyto firmy byly dávno buď v rukou zahraničního kapitálu, nebo by už vůbec neexistovaly.
Na rozdíl od jiných firem koncern AGROFERT neposílá své zisky nikam do zahraničí, do Německa, do Francie nebo do Nizozemska. Zisk zůstává v České republice a je zde pravidelně reinvestován. Právě masivní investice pomáhají koncernu AGROFERT v naplňování jeho podnikatelské vize.
Od roku 2008 koncern investoval 101,56 miliard korun. Prostředky šly do modernizace areálů, nových technologií, zlepšení welfare chovaných zvířat nebo do vylepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. Tyto investice v České republice zůstávají! Přitom investiční dotace z uvedené částky činily jen 3,3 %. Poměřujeme tedy více než 101 miliard korun AGROFERTu proti 3,3 miliardám na investičních dotacích.
Pokud někdo mluví o daňových úlevách, tak také musí objektivně dodat, že je lze čerpat jedině tehdy, když investor vloží do podnikání vlastní peníze a zároveň pokud se jeho záměru daří podle plánu. Jinak žádnou úlevu nezíská. Dotace navíc nejsou pro firmu ziskem, ale jen uhrazením části investovaných nákladů.


33,47 miliard Kč do rozpočtu

Koncern AGROFERT odvedl na daních, sociálním a zdravotním pojištění v letech 2006 až 2018 do rozpočtu ČR téměř 33,5 miliard Kč.

Za každou 1 Kč vracíme 8 Kč 

Koncern AGROFERT v letech 2006 až 2018 odvedl do státního rozpočtu ČR osmkrát více, než kolik ve stejném období z českého rozpočtu obdržel na dotacích. 

1:1 – dostáváme stejné dotace, jako ostatní

Koncern AGROFERT čerpá stejné zemědělské dotace jako ostatní čeští zemědělci. Dotace jsou pro všechny stejné a všechny subjekty získávají dotace v poměru 1:1. Ani víc, ani míň. Rozdíl je pouze ve výměře obdělávané plochy a počtu hospodářských zvířat.