Představenstvo AGROFERT, a.s.

V čele koncernu stojí devítičlenné předsta­venstvo. Skupina profesionálů. Kaž­dý z nich má na starost určitý seg­ment výroby či služeb. Jejich cílem je růst, rozvoj a prosperita společnosti. Ale také respekt a odpovědnost k lidem a naší zemi. Aby byl AGROFERT stá­le dobrým sousedem všude tam, kde působí.