Na pravou míru

V poslední době se v médiích neustále stupňuje kampaň vedená proti koncernu AGROFERT a jeho společnostem, která má zcela jasný politický podtext. Málokdy je přitom dán koncernu AGROFERT prostor pro vysvětlení daného tématu, a pokud k tomu už dojde, jsou informace vytrženy z kontextu, pokrouceny a dále využity tak, aby celé téma buď rovnou poškodilo naše podnikání, nebo aby alespoň vyvolávalo ve čtenářích, divácích a posluchačích negativní otázky a domněnky.

Proti této neférové a účelové kampani bohužel neexistuje účinná obrana, čehož si jsou média vědoma. Ocitáme se tak v situaci, kdy média aktivně ovlivňují prostředí hospodářské soutěže. Jsou například natáčeny oslavné reportáže na subjekty, jejichž hospodaření vedlo téměř ke krachu některých společností, zatímco koncern AGROFERT je vykreslován jako bezmála veřejný nepřítel, ačkoliv jsme tyto společnosti zachránili, zachovali v nich výrobu a zaměstnáváme v nich tisíce pracovníků. V tak obtížné situaci je skutečně složité zachovat si klidnou mysl a ubránit zdravý rozum před médii podsouvanými informacemi.

Pomalu si již zvykáme na malost některých novinářů, kteří se s jim typickou závistí snaží jakkoliv poškodit práci všech bezmála 34 tisíc zaměstnanců koncernu AGROFERT. Kampaň médií totiž není vedena výhradně proti AGROFERTu, ale i proti všem zaměstnancům koncernu či proti našim obchodním partnerům. Z touhy po politických bodech či z neznalosti věci se některá média nad prací zaměstnanců koncernu AGROFERT ušklíbají, haní ji a očerňují ji.

Naše podnikání je čestné, jsme stabilní a úspěšnou firmou na poli byznysu, ale zároveň jsme férovým hráčem. Ostatně i proto máme nastaveny kontrolní mechanizmy našeho podnikání – etickou linkou počínaje a audity hospodaření konče. Jsme také pod neustálým dohledem specializovaných úřadů.

Chceme všechny ujistit, že hodláme i nadále čelit veškerým mediálním kampaním, které jsou vedeny proti koncernu AGROFERT a proti práci jeho zaměstnanců. Nastalá situace nám pochopitelně není příjemná. Nenecháme se ale zlomit ani jednotlivými novináři, ani celými mediálními domy, ani politickými subjekty. Není k tomu sebemenší důvod. Za naším podnikáním si pevně stojíme a věříme, že společně s našimi zaměstnanci budeme úspěšní i v dalších letech.

A protože v médiích nedostáváme mnohdy ani sebemenší prostor pro to, abychom mohli daná témata řádně vysvětlit, tak vám zde chceme nabídnout naše stanoviska k momentálně probíraným tématům se vztahem k našemu podnikání.

Na závěr vás, návštěvníky a čtenáře této stránky, chceme ještě jednou ujistit, že hodláme být i nadále špičkovou českou společností, která podniká podle pravidel a v souladu se zákony.

2. 2. 2018, AGROFERT, a.s.

Stanovisko Rady Českého rozhlasu k reportážím Janka Kroupy (stanice Radiožurnál) zaslané koncernu AGROFERT

Rada ČRo uznala, že reportáže ne zcela dodržely princip objektivity Celý článek

31. 1. 2018

Kroupovy reportáže o Agrofertu nebyly objektivní, tvrdí analýza

Reportáže Janka Kroupy ohledně pozemků, na kterých hospodaří koncern Agrofert, byly nevyvážené a neobjektivní. Uvádí to analýza Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kterou si nechal zpracovat Český rozhlas. Celý článek

17. 1. 2018

Stanovisko k vysílání televizního dokumentu Selský rozum

Česká televize odvysílala 16. ledna 2018 dokumentární film Selský rozum. Před premiérou současně uvedla následující předmluvu společnosti Agrofert, a. s. Celý článek

16. 1. 2018

Otevřený dopis společnosti IMOBA, a.s. – právního nástupce společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., ohledně vyšetřování OF/2015/1348/B4

V Praze dne 15. ledna 2018   Evropský úřad pro boj proti podvodům rue Joseph II, 30 B-1049 Brusel Belgie k rukám úřadujícího generální ředitele Nicolase Iletta na vědomí: Evropská komise Rue de la Loi / Wetstraat 200 B-1049 Brusel Belgie k rukám předsedy Evropské komise, pana Jean-Claude Junckera   Evropská komise Rue de la Loi / Wetstraat 200 B-1049 Brusel Belgie k rukám ... Celý článek

11. 1. 2018

Stanovisko společnosti IMOBA, a.s. k závěrečné zprávě OLAF ve věci projektu Farma Čapí hnízdo

Společnost AGROFERT, a.s. zveřejňuje v plném znění stanovisko společnosti IMOBA, a.s. k závěrečné zprávě OLAF ve věci projektu Farma Čapí hnízdo. Celý článek

21. 12. 2017, AGROFERT, a.s.

Odpověď AGROFERTu na další dotazy redaktora stanice Radiožurnál

Dotazy se týkaly obhospodařování pozemků Celý článek

20. 12. 2017, AGROFERT, a.s.

AGROFERT podal stížnost k Radě Českého rozhlasu na manipulativní informace ve vysílání stanice Radiožurnál

Stížnost byla na vědomí zaslána i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání Celý článek

11. 12. 2017, AGROFERT, a.s.

Jednání Rady Českého rozhlasu: reportáž o pozemcích mohla být účelová proti koncernu AGROFERT

Dle některých členů Rady nebyly informace objektivní Celý článek

4. 12. 2017, AGROFERT, a.s.

Odmítáme narčení, že „AGROFERT dělá mrtvého brouka“

AGROFERT za obhospodařované pozemky s neurčitým vlastníkem odvádí daň z nemovitostí Celý článek

1. 12. 2017, AGROFERT, a.s.

Agrofert odmítá spekulace Českého rozhlasu o údajném neoprávněném hospodaření na některých pozemcích

V obdobné situaci jsou stovky zemědělských subjektů v ČR Celý článek

1 3 4 5 6 7 10