Jsme kvalitní

V koncernu AGROFERT dbáme na svoji pověst i kvalitu práce všech svých společností a zaměstnanců. Uvědomujeme si, že dodržování právních norem a standardů kvality nám dává možnost být lídrem trhu v oblastech, v nichž podnikáme. Sebehodnocení pro nás není prázdným pojmem, ale přistupujeme k němu velmi kriticky a systematicky se zaměřujeme na neustálou snahu o zlepšení. Velmi si ceníme potvrzení naší kvality a úsilí nezávislými třetími stranami, prezentované řadou českých i zahraničních ocenění a certifikátů.

Pravidelně jsme podrobováni kontrolám ze strany státních kontrolních orgánů: finanční správy, veterinární správy, inspekce práce atp. Protože se soustředíme na dodržování veškeré platné české legislativy a současně na dodržování Etického kodexu, je naše podnikání hodnoceno kladně. Nelakujeme se ale na růžovo. Ojediněle se mohou objevit případy, v nichž jsme se buď jako celek, nebo některý z našich zaměstnanců dopustili prohřešku. K těmto případům se stavíme čelem a snažíme se zjednat nápravu. Nestydíme se omluvit, jelikož jde o slušnost. Abychom eliminovali výskyt podobných situací, využíváme služeb auditorů, kteří dokážou včas odhalit rizika a navrhnout postupy k jejich minimalizaci.

Mateřská společnost AGROFERT, a.s., je certifikována a hodnocena dle následujících mezinárodních norem:

- ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru Nákup, skladování a prodej zemědělských plodin, obilovin, olejnin, luštěnin a krmiv
GTP (Good Trading Practice dle zásad Codex Alimentarius, COCERAL, www.coceral.com)
GMP+ B.3 (Good Manufacturing Practice) pro obchod s krmnými surovinami (Trade, Collection and Storage & Transhipment), www.gmpplus.org/en
ISCC (International Sustainability et Carbon Certification), certifikace biomasy a biopaliv, schválený německým úřadem BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu), www.iscc-system.org
FCRP (Fraud and Corruption Resistance Profile - hodnocení Profilu rezistence společnosti vůči podvodům a korupci), www.dnv.cz

Certifikát GTP je implementován v zemědělských majetkových účastech a obchodních útvarech AGROFERT, a.s., od roku 2004. Nákup, skladování a prodej zemědělských komodit jsou systémově sjednoceny s důrazem na zdravotní nezávadnost produkce, podtržený věcně předcházejícími a navazujícími certifikacemi společností koncernu AGROFERT, a.s., v oblasti potravinářství.

Systémy managementu kvality jsou organizačně a oborově strukturalizovány a propojovány napříč koncernem dokumentačním systémem.

Certifikace AGROFERT, a.s., jsou podpořeny a provázány s certifikacemi v majetkových účastech koncernu v oblastech:

- ČSN EN ISO 9001:2009
- HACCP, GTP, IFS, BRC, ČSN EN ISO 22 000
- GMP+ International (GMP+B2, GMP+B3, GMP+B4.1)
- ISCC
- FCRP
- ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 18001 (OHSAS), C-o-C, atd.

 

Víte, že…
​… v roce 2012 se stal AGROFERT, a.s., celosvětově první soukromou společností, která získala certifikát o protikorupční rezistenci Fraud Corruption Resistance Profile? Auditoři společnosti Det Norske Veritas v rámci certifikace zkoumali mj. sílu a stabilitu vnitřní struktury firmy. Výsledky testu prokázaly zdraví struktury společnosti AGROFERT, přičemž nebyl nalezen žádný významný problém.

 

​Kontakty na manažery kvality AGROFERT, a.s.:
​Irena Hlaváčková
tel.: +420 272 192 305
e-mail: irena.hlavackova@agrofert.cz

Ivo Konderla
tel.: +420 272 192 279
e-mail.: ivo.konderla@agrofert.cz