Jsme kvalitní

V koncernu AGROFERT dbáme na svoji pověst i kvalitu práce všech svých společností a zaměstnanců. Uvědomujeme si, že dodržování právních norem a standardů kvality nám dává možnost být lídrem trhu v oblastech, v nichž podnikáme. Sebehodnocení pro nás není prázdným pojmem, ale přistupujeme k němu velmi kriticky a systematicky se zaměřujeme na neustálou snahu o zlepšení. Velmi si ceníme potvrzení naší kvality a úsilí nezávislými třetími stranami, prezentované řadou českých i zahraničních ocenění a certifikátů.

Pravidelně jsme podrobováni kontrolám ze strany státních kontrolních orgánů: finanční správy, veterinární správy, inspekce práce atp. Protože se soustředíme na dodržování veškeré platné české legislativy a současně na dodržování Etického kodexu, je naše podnikání hodnoceno kladně. Nelakujeme se ale na růžovo. Ojediněle se mohou objevit případy, v nichž jsme se buď jako celek, nebo některý z našich zaměstnanců dopustili prohřešku. K těmto případům se stavíme čelem a snažíme se zjednat nápravu. Nestydíme se omluvit, jelikož jde o slušnost. Abychom eliminovali výskyt podobných situací, využíváme služeb auditorů, kteří dokážou včas odhalit rizika a navrhnout postupy k jejich minimalizaci.

Mateřská společnost AGROFERT, a.s., je certifikována a hodnocena dle následujících mezinárodních norem:

ČSN EN ISO 9001:2016
v oboru Nákup, skladování a prodej zemědělských plodin, obilovin, olejnin, luštěnin a krmiv, agrochemikálií, pesticidů, osiv, mořidel, hnojiv včetně poradenství

GMP+ B.3 GMP+ B3
(Good Manufacturing Practice) pro obchod s krmnými surovinami (Trade, Collection and Storage & Transhipment), www.gmpplus.org/en

ISCC EU
(International Sustainability et Carbon Certification), certifikace biomasy a biopaliv, schválený německým úřadem BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu), www.iscc-system.org

FCRP
(Fraud and Corruption Resistance Profile - hodnocení Profilu rezistence společnosti vůči podvodům a korupci), www.dnv.cz

Certifikát GTP je implementován v zemědělských majetkových účastech a obchodních útvarech koncernu AGROFERT od roku 2004. Nákup, skladování a prodej zemědělských komodit jsou systémově sjednoceny s důrazem na zdravotní nezávadnost produkce, podtržený věcně předcházejícími a navazujícími certifikacemi společností koncernu AGROFERT v oblasti potravinářství.

Systémy managementu kvality jsou organizačně a oborově strukturalizovány a propojovány napříč koncernem dokumentačním systémem.

Certifikace AGROFERT, a.s., jsou podpořeny a provázány s certifikacemi v majetkových účastech koncernu v oblastech:

- ČSN EN ISO 9001:2016

- HACCP, GTP, ČSN EN ISO 22 000

- GMP+ International (GMP+B1, GMP+B2, GMP+B3, GMP+B4)

- GTP (Good Trading Practice dle zásad Codex Alimentarius, COCERAL)

- ISCC EU

- FCRP

- Bez GMO

- ČSN EN ISO 14001

- OHSAS 18001 (ISO 45001:2018),

- PEFC (celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů)

- IFS, IFS Logistics, BRC atd. (standardy v oblasti produkce a dopravy potravin)

- ISO 50 001 (certifikace systému řízení pro hospodaření s energií) nebo energetický audit

Víte, že…

… v roce 2012 se stal AGROFERT, a.s., celosvětově první soukromou společností, která získala certifikát o protikorupční rezistenci Fraud Corruption Resistance Profile? Auditoři společnosti Det Norske Veritas v rámci certifikace zkoumali mj. sílu a stabilitu vnitřní struktury firmy. Výsledky testu prokázaly zdraví struktury společnosti AGROFERT, přičemž nebyl nalezen žádný významný problém.

 

​Kontakty na manažery kvality AGROFERT, a.s.:

Martin Harák
m.: +420 722 465 398
e-mail.: martin.harak@agrofert.cz

 

Certifikáty ke stažení

Certificate ČSN EN ISO 9001_2016 EN.pdf – PDF, 1.2 MB Certificate GMP+B3, AGROFERT, 2017-2020.pdf – PDF, 542 KB Certifikát ČSN EN ISO 9001_2016 CZ.pdf – PDF, 1.2 MB Certifikát ISCC EU, AGROFERT 2018.pdf – PDF, 202 KB Odolnost vůči korupci DNV, 2012 2012, ČJ.pdf – PDF, 699 KB Odolnost vůči korupci DNV, 2012, AJ.pdf – PDF, 677 KB Politika kvality společnosti AGROFERT, a.s.pdf – PDF, 1012 KB Řád 08 P01 POLITIKA COMPLIANCE ORGANIZACE_Zásady etického chování v koncernu Agrofert_r04.pdf – PDF, 1.9 MB Zertifikat ČSN EN ISO 9001_2016 DE.pdf – PDF, 1.3 MB