Centrální nákup

Centrální aktivity koncernu AGROFERT v oblasti nákupu vybraných položek zboží a služeb zastřešuje divize Centrálního nákupu. Dosahujeme tím větší přehlednosti, transparentnosti a flexibility nákupů a také výrazného snížení nákladů. Centrální nákup koncernu AGROFERT ročně administruje a dohlíží na výběrová řízení v řádech stovek miliónů Kč.


Mezi hlavní činnosti oddělení Centrálního nákupu patří výběrová řízení na dodávky zboží a služeb, jako jsou

- obaly
- služby
- pracovní oděvy a ochranné pomůcky
- kancelářské potřeby
- vybrané náhradní díly
- investiční celky
- dodávky pro rekonstrukce a opravy technologických linek ve výrobnách krmných směsí a technologií obilných sil
- dodávky strojů a náhradních dílů pro agrocentra

 

Softrade

Výběrová řízení v koncernu AGROFERT probíhají prostřednictvím online aplikace Softrade. Pokud se chcete stát naším dodavatelem, je třeba se do aplikace zaregistrovat.
 

Typy registrací do aplikace Softrade

Lokální registrace, kdy je dodavatel zaregistrován pro konání výběrových řízení jen pro jednu konkrétní společnost koncernu AGROFERT.
- lokální registrace je bezplatná

Skupinová registrace, kdy se dodavatel může účastnit veškerých výběrových řízení vyhlašovaných Centrálním nákupem nebo jednotlivými společnostmi AGROFERT, a.s.
- zpoplatněná registrace (5 000 Kč na kalendářní rok)


Postup pro registraci do aplikace Softrade

1) registrace na stránkách https://cn.agrofert.cz
2) potvrzení registrace a odeslání Všeobecných obchodních podmínek (VOP) ve 2 vyhotoveních (v případě zpoplatněné registrace)
3) potvrzení a odeslání vzorové objednávky pro použití portálu Centrálního nákupu ve 2 vyhotoveních (v případě zpoplatněné registrace)
4) zaplacení ročního registračního poplatku - na základě obdržení VOP + objednávky vám vystavíme a zašleme fakturu pro zaplacení registračního poplatku (v případě zpoplatněné registrace)
5) obdržení přístupového hesla pro užívání aplikace Softrade
6) nastavení kategorií zboží a služeb, pro které chcete být poptáváni, v aplikace Softrade


​Přehled aktuálních výběrových řízení koncernu AGROFERT naleznete na https://cn.agrofert.cz/softrade/

 

Informace ke změně nákupního portálu Softrade na portál PROmitea

Informace ke změně naleznete v níže přiložených dokumentech:

Oznámení změny nákupního portálu

Oznámení změny nákupního portálu.pdf

 

Kontakt:
Bc. Barbora Daczická
referentka Centrálního nákupu
tel.: +420 272 192 423
e-mail: [email protected]


Adresa pro zasílání písemností:
AGROFERT, a.s.
Centrální nákup
Pyšelská 2327/2
149 00  Praha 4