Centrální nákup

Centrální aktivity koncernu AGROFERT v oblasti nákupu vybraných položek zboží a služeb zastřešuje divize Centrálního nákupu. Dosahujeme tím větší přehlednosti, transparentnosti a flexibility nákupů a také výrazného snížení nákladů. Centrální nákup koncernu AGROFERT ročně administruje a dohlíží na výběrová řízení v řádech stovek miliónů Kč.

Mezi hlavní činnosti oddělení Centrálního nákupu patří výběrová řízení na dodávky zboží a služeb, jako jsou:

- obaly
- služby
- pracovní oděvy a ochranné pomůcky
- kancelářské potřeby
- vybrané náhradní díly
- investiční celky
- dodávky pro rekonstrukce a opravy technologických linek ve výrobnách krmných směsí a technologií obilných sil
- dodávky strojů a náhradních dílů pro agrocentra

 

Promitea

Výběrová řízení v koncernu AGROFERT probíhají prostřednictvím nákupního portálu Promitea. Pokud se chcete stát naším dodavatelem, je třeba se na portál zaregistrovat.

Typy registrací na portálu Promitea

Lokální registrace, kdy je dodavatel zaregistrován pro konání výběrových řízení jen pro jednu konkrétní společnost koncernu AGROFERT.
- lokální registrace je bezplatná

Skupinová registrace, kdy se dodavatel může účastnit veškerých výběrových řízení vyhlašovaných Centrálním nákupem nebo jednotlivými společnostmi AGROFERT, a.s.
- zpoplatněná registrace (5 000 Kč na kalendářní rok)

Postup pro registraci na portál Promitea

  1. registrace na stránkách: https://agrofert.promitea.com/
  2. potvrzení a odeslání vzorové objednávky pro použití portálu ve 2 vyhotoveních (v případě zpoplatněné registrace)
  3. zaplacení ročního registračního poplatku - na základě obdržení objednávky vám vystavíme a zašleme požadavek na zálohu pro zaplacení registračního poplatku (v případě zpoplatněné registrace)
  4. kontrola registrace ze strany AGF
  5. obdržení aktivačního e-mailu pro užívání portálu Promitea

​Přehled aktuálních výběrových řízení koncernu AGROFERT naleznete na https://agrofert.promitea.com/.

Kontakt:
Bc. Barbora Daczická
referentka Centrálního nákupu
tel.: +420 272 192 423
e-mail: centralni.nakup@agrofert.cz


Adresa pro zasílání písemností:
AGROFERT, a.s.
Centrální nákup
Pyšelská 2327/2
149 00  Praha 4