Primagra, a.s.

Primagra a.s. je firma která působí v regionu nepřetržitě již 110 let. Nejprve jako hospodářské družstvo, následně státní podnik ZZN, a nyní jako akciová společnost, která je součástí koncernu AGROFERT. Po celou dobu své existence je tradičním a osvědčeným obchodním partnerem zemědělců v dodávkách jejich potřeb a naopak vykupuje od nich jejich produkci, kterou pak většinou dále zpracovává nebo skladuje a obchoduje. Firma sídlí v Milíně u Příbrami, má provozy v jižní části středočeského kraje a v západočeském kraji a zaměstnává více jak 340 zaměstnanců. Jednou ze základních činností je obchod s rostlinnými výrobky. Primagra disponuje skladovou kapacitou ve výši 360 tis. tun, a to včetně technologií na ošetření a úpravu rostlinné produkce, především obilovin a olejnin. Tradiční činností je výroba krmných směsí. Společnost provozuje 3 výrobny krmných směsí, a to v Milíně, Klatovech a Lounech. Roční výroba směsí v roce 2014 činila 168 016 tun. Nedílnou součástí činnosti je i obchod s průmyslovými hnojivy a pesticidy, a to nejen jejich dodávky, ale i skladování a aplikace.

Další z významných činností je zpracování řepky a výroba MEŘO, kde roční kapacita výroby dosahuje cca 30 000 tun. Součástí je i provozování daňového skladu pohonných hmot a výroba směsné nafty. Jako tradiční činnost lze uvést obchod s pohonnými hmotami, výrobu a prodej osiv, laboratorní služby a především prodej hospodářských potřeb. Společnost je držitelem certifikátů managementu kvality dle ČSN ISO 9001:2009, zdravotní nezávadnosti HACCP, a udržitelnosti biopaliv ISCC.

Dceřiné společnosti zemědělské prvovýroby a služeb:

 • AG AGROPRIM s.r.o.
 • Agrobech s.r.o.
 • AGRO-TEX a.s.
 • ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.
 • ARBO spol. s.r.o.
 • MAVEX AGRO spol s.r.o.
 • MAVEX OVO spol. s.r.o.
 • ZEOS Brnířov a.s.
 • RESPO spol. s.r.o.
 • ZEAS Puclice a.s.

Produkty

Agrochemikálie

, Mořidla , Pesticidy

Hnojiva

, Foliární hnojiva , Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva se sírou , Hnojiva stabilizovaná , Hnojiva trávníková , Hnojiva vápenatá , Hnojiva vícesložková

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Krmiva a krmné komponenty

, Kompletní krmné směsi , Krmná močovina , Řepkové  šroty , Sojové  šroty

Osiva

, Kukuřice , Luskoviny , Obiloviny , Olejniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla , Ostatní agrochemikálie

Pohonné hmoty

, B100 , Biopaliva , Ekodiesel , Maziva , Nafta , SMN 30

Služby

, Doprava a manipulace , Odborné poradenství , Skladování hnojiv , Skladování zemědělských komodit , Sušení a čištění zemědělských komodit

Působnost společnosti

 • Česká republika

Kontakt

Primagra, a.s.

Zemědělství
Nádražní 310, 262 31 Milín, Česká republika
IČ: 45148155
Datová schránka: yw9fs8m

E-mail: primagra@primagra.cz
Telefon: +420313113111
Web: www.primagra.cz