AFEED, a.s.

Společnost AFEED, a.s., vznikla v březnu 2007 na Slovensku s cílem zajistit vlastní odborně-poradenský a obchodní servis pro podniky živočišné výroby koncernu AGROFERT. V chovu a výživě hospodářských zvířat plnila funkci odborného garanta a roli tvůrce inovačních postupů. Vykonávala i obchodní činnost s využitím vlastních výrobních kapacit. Společnost měla k dispozici portfolio produktů celé krmné vertikály koncernu AGROFERT. Brzy po svém vzniku se AFEED, a.s., stal významným producentem krmných směsí a dodavatelem premixů či minerálních krmných komponentů pro slovenské i české odběratele.

Česká společnost AFEED CZ, a.s., začala být ekonomicky činná od 1. 1. 2011 vyčleněním všech aktivit spojených s výrobou krmných směsí ze společnosti NAVOS, a.s., v regionu Moravy a následně od 1. 6. 2011 ze společností CEREA a.s. a ZZN Havlíčkův Brod, a.s., v regionu východních Čech.

Dnešní společnost AFEED, a.s., vznikla 1. 7. 2014 přeshraničním sloučením české společnosti AFEED CZ, a.s., a slovenské společnosti AFEED, a.s. V současnosti se AFEED, a.s., řadí k nejvýznamnějším producentům krmných směsí v České i Slovenské republice. Hlavní specializací jsou krmiva pro hospodářská zvířata, ale společnost dokáže zajistit též dodávky širokého spektra surovin i pro potřeby externích výrobců. AFEED, a.s., se zaměřuje na nejmodernější postupy ve výživě hospodářských zvířat a technologické inovace výroby, a to při maximálním důrazu na dodržování kontroly kvality.

Společnost vlastní automatizované výrobny krmných směsí v Hustopečích, Kroměříži, Opavě a na Slovensku v Trnavě.

Odběrateli produkce AFEED, a.s., jsou velkovýrobci brojlerových kuřat, násadových a užitkových vajec, vepřového masa a hovězího masa či mléka, stejně jako zájemci z řad místních chovatelů, a to bez ohledu na požadované množství produktů. V rámci poskytovaných služeb zákazníků zajistit i dopravu nakupovaných produktů.

Ve společnosti AFEED, a.s., je zaveden systém kontroly kvality dle ČSN EN ISO 22000:2006 a GMP+B1 Production, Trade and Services.

Produkty

Komodity rostlinného původu

, Olejniny

Komodity živočišného původu

, Jatečná prasata , Jednodenní kuřata , Nosnice , Prasata , Smluvní výkrm jatečných zvířat , Výkrm kuřat

Krmiva a krmné komponenty

, Aminokyseliny , Cukrovarnické řízky , Doplňkové látky , Kompletní krmné směsi , Konzervanty , Monokalciumfosfát - dihydrofosforečnan vápenatý , Pokrutiny , Řepkové  šroty , Sojové  šroty , Sušená krev , Tuky, oleje a energetické doplňky , Úsušky pícnin

Služby

, Odborné poradenství

Působnost společnosti

  • Česká republika
  • Slovenská republika

Kontakt

AFEED, a.s.

Zemědělství
Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, Česká republika
IČ: 28167813
Datová schránka: jesck54

E-mail: info@afeed.cz
Telefon: +420515151112
Web: www.afeed.cz