AG AGROPRIM, s.r.o.

Společnost AG AGROPRIM s.r.o., byla založena v únoru 1998. V současné době hospodaří na více než 2000 hektarech, z toho tvoří více než 85 % orná půda. Kromě rostlinné výroby se společnost zabývá i živočišnou výrobou.

V rámci rostlinné výroby se naše společnost, soustředí na pěstování tržních plodin jako je pšenice, ječmen, řepka a oves nahý. Na více jak 10% orné půdy jsou pěstovány bílkovinné plodiny určené převážně na výrobu krmiv pro skot. Pro doplnění krmivové základny skotu je v omezeném množství pěstována kukuřice s důrazem na ochranu půdy před vodní erozí využitím půdoochranných technologií.

Živočišná výroba je zaměřena na chov masného skotu. Hlavní činností je produkce zástavového skotu. Na farmě Vojtěchov je chováno zhruba 500 kusů masného skotu ve volném ustájení. V oblasti chovu skotu využíváme přirozenou plemenitbu díky čistokrevným býkům plemen Simentál a Limousine. Od jara do podzimu je většina skotu na pastvinách.

Vedení společnosti:
Ing. Lukáš Vojíř, jednatel pověřený řízením společnosti
Ing. Michael Karas, jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Roch, jednatel společnosti
Ing. Milan Škvor, jednatel společnosti

 

 

Produkty

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Masný skot

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

AG AGROPRIM, s.r.o.

Zemědělství
č.p. 300, 257 44 Netvořice, Česká republika
IČ: 25649213

E-mail: lukas.vojir@agroprim.cz
Telefon: +420724242389
Web: www.agroprim.cz