TAJBA, a.s.

TAJBA, a. s. vznikla v roku 1999 ako najmladšia spoločnosť v skupine BELAR. Významným medzníkom spoločnosti bol rok 2008, keď sa spoločnosť predajom 100% akcií stala členom koncernu AGROFERT, ako 100 % dcérska spoločnosť Duslo a.s. Nasledovala kúpa spoločnosti Soya – Agrocenter, a.s.  a následné zlúčenie s touto spoločnosťou. Ďalším krokom v napĺňaní strategického zámeru spoločnosti bolo prebratie existujúcich aktivít spoločnosti Poľnonákup – Novohrad, a.s., ktoré sú úzko spojené s poľnohospodárstvom, čo bolo zavŕšené kúpou časti podniku spoločnosti Poľnonákup – Novohrad, a.s. Tento proces úspešne prebehol  koncom roka 2010. Poslednou významnou zmenou bolo zlúčenie so spoločnosťou AGROCENTRA Michalovce, a.s. k 1. 10. 2011. Realizáciou týchto spojení  vznikla spoločnosť , ktorá ma viac ako 200 významných obchodných partnerov a dosahuje ročný obrat 42 mil. eur. TAJBA, a.s. zamestnáva cca 120 zamestnancov, a prostredníctvom svojich dcérskych spoločností Agrospol a Novoves pôsobí aj v poľnohospodárskej prvovýrobe na rozlohe cca 2400 ha ornej pôdy. Organizačná štruktúra novej spoločnosti je postavená na odvetvovom princípe s vytvorením štyroch divízií: obchodu, nákupných skladov, výroby a ekonomiky.

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátovu systému riadenia kvality spoločnosti  ISO 9001:2008 a systému mažérstva spoločnosti HACCP. Certifikáty sú potvrdené spoločnosťou 3EC International, a.s.

Produkty

Agrochemikálie

, Mořidla , Pesticidy

Hnojiva

, Foliární hnojiva , Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva se sírou , Hnojiva speciální , Hnojiva stabilizovaná , Hnojiva trávníková , Hnojiva vápenatá , Hnojiva vícesložková

Komodity rostlinného původu

, Luštěniny , Obiloviny , Olejniny

Krmiva a krmné komponenty

, Kompletní krmné směsi , Řepkové  šroty , Sojové  šroty

Osiva

, Kukuřice , Luštěniny , Obiloviny , Olejniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla , Ostatní agrochemikálie

Rostlinná výroba

, BPS , Kukuřice , Luskoviny , Obiloviny , Olejniny , Pícniny , Porosty

Služby

, Odborné poradenství , Skladování hnojiv , Skladování zemědělských komodit

Působnost společnosti

  • Česká republika
  • Slovenská republika
  • Maďarsko

Kontakt

TAJBA, a.s.

Zemědělství
Železničná 2, 4414 Čaňa, Slovensko
IČ: 36188981

E-mail: sekretarka@tajba.sk
Telefon: +421556999525
Web: www.tajba.sk