Naše soutěže

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“

Před třinácti lety byly ve společnosti Synthesia položeny základy soutěže, která každoročně prověří chemické znalosti žáků osmých a devátých tříd základních škol v celé České republice. Soutěžního klání se jich v letošním roce zúčastnilo více než 15 000. Cílem soutěže je popularizovat chemii a motivovat žáky k dalšímu studiu chemického oboru. Partnery soutěže jsou například společnosti AGROFERTPRECHEZAPREOLLOVOCHEMIEFATRAVUOSCEREA.