Spolupráce se školami

Spolupráce se školami

 

Koncern AGROFERT úzce spolupracuje s řadou středních a vysokých škol a univerzit po celé České republice a na Slovensku. 

"Naše" studenty podporujeme formou stipendií, nabízíme jim stáže a praxe v našich firmách, pomáháme jim se semestrálními, bakalářskými i diplomovými pracemi a zapojujeme je do projektů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

Stejnou možnost máte i vy – najděte si v našem přehledu vybraných škol se zaměřením, které vás bude bavit, a napište nám na kariera@agrofert.cz, co pro vás můžeme udělat. 

 

Pojďme se potkat na nějaké z našich akcí, dozvíte se o námi nabízených možnostech ještě více. 

 

Jestli si již připadáte kovaní ve svém oboru, můžete si s námi i zasoutěžit. Povejte se na možnosti, které máme připravené pro soutěživce v sekci Naše soutěže.


Spolupráce se studenty

Exkurze

Ve spolupráci s kolegy z našich zemědělských společností Navos, Cerea a ZZN Polabí jsme letos provedli po akademické půdě studenty Zemědělské školy Chrudim, Zemědělské školy Poděbrady a Střední průmyslové školy chemické Pardubice. 

 


Spolupráce se žáky

Zábavná chemie pro školáky

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích pořádá společnost Synthesia v hodinách chemie pro žáky osmých a devátých tříd základních škol atraktivní Road Show, jejímž úkolem je zábavnou formou představit chemii jako přitažlivý obor, plný fantazie a dobrodružství a mnohdy i překvapivých reakcí. 

 

Chemický kroužek i dětský den

Novinkou je od října 2019 podpora chemického kroužku na ZŠ v Rybitví, se kterou společnost Synthesia obnovila dlouholetou spolupráci. Jednou týdně mají žáci možnost pod vedením zkušených pedagogů ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích nahlédnout do tajů chemie a vyzkoušet si jednoduché zkumavkové reakce a zajímavé pokusy jako například jak funguje neviditelné písmo, co je to chemikovo „hrnečku vař“ nebo „barevná zahrádka“. 

Chemické pokusy a popularizace chemie nechybí každoročně ani na dětském dni v obci Rybitví.

 

Den s chemií

Společnost Lovochemie organizuje v sále, uvnitř firmy, Den s chemií, určený pro žáky 8. a 9. tříd základní školy z blízkého okolí. V rámci této akce probíhá nejen prezentace společnosti, ale také ukázka chemických pokusů. Součástí této akce je rovněž exkurze na různá oddělení v Lovochemii.


Spolupráce s předškoláky

Zájem o chemický obor se snažíme vzbudit u dětí už v předškolním věku. Se Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích pořádá společnost Synthesia v mateřských školách zábavné dopoledne plné jednoduchých chemických pokusů a her.