TRAINEE PROGRAM - pozice Technolog a Průmyslový inženýr