Historické milníky

1993 

Společnost Agrofert byla založena 25. ledna se základním kapitálem 100 000 Kč. Měla čtyři zaměstnance a věnovala se obchodu s hnojivy. 

1994 

Obchodování bylo rozšířeno o zemědělské komodity a agrochemii. Původní společnost s ručením omezeným se transformovala na akciovou společnost. V témže roce vzniká také Agrofert Slovakia. 

1995 

Společnost začíná investovat do tuzemské distribuční sítě, postupně dochází k akvizicím společností zemědělského zásobování a nákupu a agrochemických podniků. Založena byla společnost Precolor a vzniká i Prefert, joint venture se slovenským podnikem Duslo Šaľa. 

1996 

Agrofert vstupuje do segmentu chemie – privatizuje společnost Precheza. 

1997 

V květnu byla založena Chemagra,firma specializovaná na obchod s pesticidy. V průběhu roku přibyly do koncernu díky akvizicím také česká Lovochemie a slovenský Polnochem. Vzniká akciová společnost Agrofert Holding. 

1998 

Začala fungovat společnost AGFTRADING a v tomto roce vydává Agrofert svou první konsolidovanou výroční zprávu. 

1999 

První fúze v rámci skupiny – dochází ke sloučení společností Chemagra a AGFTRADING. Obchod se rozšiřuje o další položku, totiž pohonné hmoty. Součástí koncernu se stává DEZA. 

2000 

Koncern vstupuje do potravinářsko--zpracovatelského průmyslu akvizicemi společností Maso Planá, Masna Studená a ADEX. Zemědělskou vertikálu posilují ZZN Pelhřimov a Agroslužby Znojmo. Zakoupen byl kontrolní balík akcií společnosti Aliachem. 

2001 

AGFTRADING vstupuje do skupiny Tchecomalt. 

2002 

Koncern opět posiluje, kupuje německou společnost SKW Piesteritz (DE) a slovenský Istrochem. Dochází také k fúzi společností Agrofert Holding a Precolor. 

2003 

Agrofert má 46 dceřiných společností, 2 spoluovládané a 12 přidružených. A konsolidovaný zisk 1,96 miliardy korun. Prodává krůtí Adex, posiluje ale v červeném mase – kupuje podíl v obchodním družstvu Maso uzeniny, které je majoritním vlastníkem akciové společnosti Kostelecké uzeniny. Do nového uskupení zapojuje i Maso Planá a Masnu Studená. 

2004 

Koncern dynamicky vstupuje do mlýnsko-pekárenského odvětví odkupem společnosti Penam a stává se třetí nejvýznamnější skupinou na trhu. Fúzují také společnosti Agrofert Holding a AGFTRADING. 

2005 

Součástí skupiny se po odkupu stávají společnosti Kostelecké uzeniny a ZZN Polabí. Fúzují společnosti Agrofert Holding, Agrofert a Agroprofit. Ovládnutí Duslo Šaľa. 

2006 

Nákupem společnosti Agrotec koncern vstupuje i na trh s pozemní technikou a akvizicemi dále posiluje zemědělskou i potravinářskou vertikálu, když kupuje slovenské firmy HYZA, THP, Javor a Považan, zakládá Profrost, společnost, která se orientuje na výrobu mraženého pekárenského sortimentu. Rozrůstá se i chemická část skupiny, a sice akvizicí čínské chemičky Precheza Titanium Dioxide a vznikem Agrofert Pigment. 

2007 

Vstup do německého podniku DreHA (ZZN Sasko), dále do segmentu biopaliv a zemědělské prvovýroby a akvizicí bzenecké Osevy i do výroby a prodeje osiv. Dokončena byla investice do pekárny Zelená louka. 

2008 

Vstup do mlékárenského průmyslu akvizicí mlékárny OLMA. Akvizice slovenské společnosti Šarišské pekárne a cukrárne a také společnosti Schrom Farms. 

2009 

Akvizice zemědělsko-potravinářské firmy Agropol group včetně společnosti Vodňanská drůbež. Vstup na maďarský trh akvizicí společnosti Devecseri Agrokémiai Kft., posílení v segmentu pohonných hmot akvizicí holandského distributora AdBlue GreenChem. 

2010 

Fúze společností Agrofert Holding a Agropol group, rozšíření maďarských aktivit vstupem na tamní pekárenský trh, akvizice maďarské pekárenské skupiny Ceres a společností Masozávod Krahulčí 

a Kmotr. 

2011 

Vstup do odvětví lesnictví, těžby a zpracování dřeva – Wotan Forest. Vzniká také společnost IKR Agrár, dceřiná společnost chemičky Duslo. 

2012 

Vstup do odvětví médií, založení AGF Media a akvizice obchodní části maďarské společnosti IKR. 

2013 

Akvizice německé společnosti Lieken, slovenské Ecopress a Mafra. Agrofert kupuje společnost Farmtec, která se specializuje na zemědělské technologie. 

2014 

Akvizice společností Londa a maďarské NT Kft., nabytí většinového podílu ve společnosti Česká vejce CZ a rozdělení společností SynBiol a Agrofert. Koncern zpracoval první CSR report. 

2015 

Významné posílení zemědělské vertikály akvizicemi řady společností. Součástí skupiny se v tomto roce staly také společnosti Acomware a AdInternet. Otevírá se nová výrobna jedlých olejů Preol a zahájena byla stavba nové výrobny čpavku ve slovenském podniku Duslo. 

2016 

Koncern se rozrůstá o další akvizice, mimo zemědělství a potravinářství to byly také společnosti Centroprojekt group a P E Z A. Otevřeno bylo nejen Science center Future, ale také Pražské řeznictví. V soutěži Zlatý středník byl jako nejlepší korporátní médium oceněn Agrofert magazín. 

2017  

Akvizice společnosti Petrochemia Blachownia, skupiny Ticketportal, společnosti Poľnoslužby Bebrava, PD Krupá a Truhlářství Straka KU. Agrofert zahajuje stavbu nové válcovny Fatra a myslí i na dorost, když obnovuje zanikající učňovské obory. Společnost Kostelecké uzeniny se stává partnerem Lukáše Krpálka, dvojnásobného olympijského vítěze v judu. 

2018 

Mediální skupina prostřednictvím dceřiných společností Mafra Print a Mafra Slovakia Print převzala vydavatelství Bauer Media Group. V Dusle byla zahájena výroba na Čpavok 4 a na trh přicházejí nové toasty z Penamu. 

2019 

Do barev Agrofertu se v tomto roce oblékla společnost Apex Agro, v Lovochemii byla spuštěna nová výrobní linka a v Kosteleckých uzeninách nové krájecí centrum. Penam vstupuje do United Bakeries a stává se nezpochybnitelnou pekařskou jedničkou na trhu. Rok poznamenaly i dvě marketingové události – kampaň Ještě, že vás máme a spuštění webové stránky famyfakta.cz. 

2020 

Akvizice společností VP & DJ a Zemědělská obchodní společnost Onomyšl. 

2021 

Akvizice společností Agrospol Petrovice a SD Pomoraví. V témže roce vstupuje koncern akvizicí chorvatské společnosti Agronom i na tamní trh. Ve Vodňanech otevírá Agrofert novou moderní porcovnu a na dálnici D1 svou první benzinovou pumpu. 

2022 

V tomto roce proběhly významné akvizice skupiny TOP HOP, čímž se Agrofert stal největším producentem chmelu.