Známe všechny finalisty Mladého zemědělce

23. 4. 2024

Všech 9 regionálních kol je za námi a my známe všechny vítěze, kteří se utkají ve finále 12. června na Mendelově univerzitě v Brně, která je odborným garantem celé soutěže.

AGROFERT se stal generálním partnerem prvního ročníku soutěže Mladý zemědělec. Toto partnerství nás velmi těší, umožňuje nám předávat žákům cenné znalosti ze zemědělské praxe a navazuje na naši dlouhodobou snahu o popularizaci zemědělství mezi mladými. 

"Ačkoli jsou regionální kola za námi, příběh ještě nekončí. Finalisty, kteří se umístili na předních místech, čeká velké celostátní finále. Do té doby budou finalisté pracovat na svých medailoncích, které natočí a představí v rámci finále. Nechceme vám prozrazovat mnoho, ale to důležité je, že jednotlivé medailonky budou představovat konkrétní oblasti v zemědělství. Díky natočeným medailonkům se dozví nejen soutěžící, ale také široká veřejnost o skutečné důležitosti našeho zemědělství. Máme se na co těšit!" uvedla Kateřina Kadlčíková z Agrofertu.

Přípravy celé soutěže začaly již na konci minulého roku, kdy se oslovilo přibližně 2 500 základních škol, 121 se jich do soutěže přihlásilo a školních kol se zúčastnilo téměř 9 000 žáků, z nichž 363 nejlepších postoupilo do regionálních kol. Pro soutěžící byla vytvořena navíc ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a Mendelovou univerzitou učebnice pro Mladé zemědělce.

„České zemědělství prožívá v současné době rušné časy. Na rozdíl od dřívějších dob se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, kde se stále více prosazují nové technologie a robotizace, s čímž se pojí potřeba vysoce erudované pracovní síly. Pro mladou generaci tak tento obor nabízí možnost kvalitního pracovního uplatnění v zajímavém oboru. Proto jsme se rozhodli soutěž pořádat pod záštitou Zemědělského svazu České republiky a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a proto do projektu vstupujeme i my vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA jako silný mediální partner v regionech a zároveň pořadatel," dodává koordinátorka projektu Jana Švecová z vydavatelství Vltava Labe Media.