ZEOS Brnířov přechází na ekologické hospodaření

19. 12. 2022

Firma ZEOS Brnířov a.s.  vznikla z původního JZD Brnířov. Její historie sahá až do roku 1946, kdy zde několik místních sedláků založilo Výrobní družstvo RANČ. Tento název vyčetli v dobrodružných knížkách o Americe. Družstvu RANČ se poměrně dařilo, postavili si nový kravín a postupně několik dalších hospodářských budov. Později se jim dokonce podařilo získat první traktor k orbě. Zajímavostí je, že ten samý traktor je v Brnířově každoročně možné vidět na místní traktoriádě. Vlastní ho totiž syn jednoho ze zakládajících sedláků.

V roce 2012 se ZEOS Brnířov stává členem koncernu AGROFERT a od té doby je hlavním zaměřením firmy chov skotu bez tržní produkce mléka. V živočišné výrobě chovají v současné době okolo 200 matek, které přirozenou plemenitbou kříží s masnými býky plemene Limousine a Masný simentál. Plemenných býků májí v současné době osm kusů. Nakupují je na aukcích plemenných býků, přičemž cena jednoho býka se pohybuje okolo 100 tis. Kč.  V rostlinné výrobě kladou důraz na výrobu slámy, kterou potřebují pro chov dobytka na hlubokých podestýlkách.

Chovná sezóna masných krav 

Počátkem února začíná telící období, které je nejnáročnějším obdobím sezony a trvá cca tři měsíce. Matky jsou během této doby ve stájích, kde jsou 24 hodin pod dohledem ošetřovatelů. Ne každý porod se totiž obejde bez asistence ošetřovatele. Je potřeba dohlédnout na to, aby se telátko co nejdříve po narození napilo mleziva od matky, a tím získalo potřebné protilátky, které potřebuje pro zdárný start do života. Poté již péči o tele přebírá matka a ošetřovatelé jen dohlíží na zdárný vývoj telete. Tímto způsobem se nám již několik let daří dosahovat výborných výsledků.

V měsíci dubnu pak vyháníme matky společně s telaty na pastviny, kde spolu zůstanou až do listopadu. Máme ohrazeno cca 300 ha pastvin, na nichž se pase několik stád. Jedno stádo čítá okolo 60 ks matek s telaty a do každého stáda přidáváme dva plemenné býky. Na konci pastevního období se pohybuje hmotnost telat kolem 280 kg. Celou pastevní sezonu se o stáda stará jeden ošetřovatel, který kontroluje ohrady, napajedla a zdravotní stav zvířat.

Podle počasí a množství trávy na pastvinách stáda zaháníme zpět do zimovišť, většinou probíhá stahování stád v měsíci listopadu. Stáda přesunujeme většinou po vlastní ose, třeba i malým tunelem pod železniční tratí. Poté probíhá odběr telat od matek a jejich roztřídění. Asi 30 ks nejlepších jaloviček si ponecháváme pro obnovu vlastního stáda. Pak již nastává práce s ustájením matek a s různými veterinárními úkony, jako je vyšetření březosti, vakcinace a podobně. Nu, a tím přichází doba, kdy se již těšíme na novou chovnou sezonu. 

V příštím roce nás čeká velká změna. Přecházíme totiž z konvenčního způsobu hospodaření do hospodaření ekologického, což je aktuální trend v EU podporovaný celkovou zemědělskou politikou. Čekají nás tedy velké změny, nebude to jistě jednoduché, ale bereme to jako výzvu.

DALŠÍ ZPRÁVY