Wotan Forest je dnes lídrem paletového trhu

29. 1. 2024

Společnost Wotan Forest, a. s. v loňském roce oslavila kulaté 20. výročí od svého vzniku. Jaké byly její začátky, jak se za poslední roky proměnila a kam se budou dále ubírat její kroky? Přečtěte si rozhovor s jejím ředitelem Martinem Maškem. 

Vzpomínáte si, co vás přivedlo na cestu dřevozpracujícího průmyslu?

Dřevo mě lákalo odjakživa. Ačkoliv jsem vystudovaný lesník, vždy jsem inklinoval spíše ke dřevařině. Vzpomínám si, že ke zpracování dřeva mě přivedl Gerald Schweighofer, který mě hned po škole oslovil, a tak můj dřevařský příběh mohl začít…

Omluvte moji neznalost. Kdo je Gerald Schweighofer?

Gerald Schweighhofer je významný rakouský pilař. Stal se jedním z prvních velkých porevolučních investorů do pilařiny v ČR. Ve škole mu na mě dali tip. Tak mi zavolal a začali jsme spolupracovat. Za tu příležitost jsem zpětně hodně rád, dost jsem se v jeho Holzindustrii Schweighofer naučil.

Jako ředitel společnosti Wotan Forest působíte od roku 2011. Jak vzpomínáte na den, kdy jste byl jejím vedením pověřen?

Vzpomínám si na to velice dobře. Tehdy mě oslovil přímo Andrej Babiš. Poprvé jsem se s ním potkal na exkurzi v dřevařské společnosti Stora Enso, kde jsem ho provázel. Ačkoliv ten den k žádné pracovní nabídce nedošlo, myslím, že to byl klíčový moment. Pár týdnů nato mi totiž nečekaně zavolal s výzvou ke spolupráci, bylo to na jaře roku 2011. Chvíli jsme jednali a zhruba za dva měsíce už jsem byl pověřený vedením společnosti Wotan Forest.

Váhal jste, zda nabídku přijmout, nebo jste měl od začátku jasno?

Je potřeba si nalít čistého vína a otevřeně si říct, že firma tehdy nebyla úplně v dobré kondici. Byla to taková popelka dřevařského průmyslu. Já mám ale naštěstí rád výzvy. Na začátku jsem si zvážil všechna pro a proti. Chtěl jsem se dobře rozhodnout. A jak to dopadlo, už víte. Svého rozhodnutí nelituji. Naopak.

Co bylo za celou dobu ve Wotanu pro vás největší výzvou?

Restrukturalizace společnosti. To si vyžádalo hodně času. První dva roky byly extrémně náročné. Firma neměla jasnou strategii ani směr. Díky společné vizi se nám ale podařilo z Wotan Forest vytvořit skvělý a prosperující podnik.

Wotan Forest oslavil 20. výročí od svého založení. Odehrála se za ty roky nějaká zásadní událost, která dala společnosti směr?

Těch milníků je několik a všechny se staly až po roce 2011. To je rok vstupu do koncernu Agrofert. Jsem přesvědčený, že nejzásadnější byl pro Wotan Forest právě tento moment. Další zásadní události, které rozhodly o tom, jaký je Wotan Forest dnes, byly celkem tři: rozhodnutí o investici do výroby překližek v Solnici, akvizice Jilos Horka a následná akvizice Truhlářství Straka.

Jak se Wotan Forest změnil za posledních pět nebo deset let?

Ze společnosti, která se věnovala mnoha směrům podnikání, se stala firma, která se zcela jasně vyprofilovala jako zpracovatel dřeva s jasnou strategií. Lesnickou činnost a pěstování sazenic má dnes na starosti naše sesterská společnost Uniles, které tyto činnosti perfektně pasují do portfolia. Již zmíněné akvizice společností Jilos Horka a Truhlářství Straka nás posunuly do první ligy ve výrobě palet a obalů. Byly pro naše podnikání naprosto zásadní.

A jak jste se změnil vy?

Více šedin a zkušeností. To přináší poznání, které věci jsou důležité. Stejně jako důvěra v lidi v týmu a vědomí, že ne vše člověk musí dělat osobně.

Vaše společnost se specializuje především na obaly. Co je podle vás jejím klíčovým produktem a proč?

Klíčovými produkty jsou dřevěné palety a překližka. Dřevo je skvělá a obnovitelná surovina. Je velice flexibilní a výrobky z něj jsou i dobře opravitelné. Jsme tedy schopni na přání zákazníka vytvořit jakoukoliv paletu. Třeba i tu, která vydrží mnoho cyklů. Výroba palet a překližek nám dává dvě různé nohy podnikání a lépe se překlenují těžké doby, jako je ta stávající. Jestliže se na náš byznys podívám optikou dnešní doby, skvělou výhodou je, že pokud ze dřeva vytvoříte výrobek s dlouhým životním cyklem, můžete v něm zamknout CO2.

Co tím „zamknutím“ máte na mysli?

Myslím tím dnes velice populární téma snižování emisí CO2. S využitím slunečního záření stromy přeměňují atmosférický CO2 a vodu s rozpuštěnými živinami na uhlíkem bohaté organické látky pro stavbu svých těl. Zjednodušeně lze konstatovat, že cca 50 % biomasy stromů je tvořeno uhlíkem. Pokud dřevo necháte zetlít nebo ho spálíte, dojde k opětovnému vypuštění CO2 do oběhu. Ve chvíli, kdy z toho stromu vyrobíte nějaký užitečný produkt s dlouhou životností, oxid uhličitý se v něm de facto „uzamkne“, čímž se přispívá ke snížení uhlíkové stopy. To by mělo být v budoucnosti rozhodně jedno z témat...

Pokud jde o budoucnost Wotanu, objevily se v poslední době nějaké nové směry, kam by se mohlo podnikání vaší společnosti posunout?

V rámci našich úvah diskutujeme o rozšíření portfolia výrobků pro naše zákazníky. Cílem by mohla být komplexní řešení balení jako třeba kartonáže, ať již v podobě krycích obalů produktů či v podobě kartonových obalů nejen pro koncernové firmy.

Máte dostatek lidí?

Lidé nám chybí. Hlavním problémem jsou kvalifikované pozice, a to zejména na výrobních úrovních. Řešením by mohla být intenzivnější spolupráce se školami a vzdělávání našich stávajících zaměstnanců. Ačkoliv máme high-tech technologie, které dokáží lidskou práci částečně nahradit, je třeba, aby tyto technologie někdo s odpovídajícím vzděláním obsluhoval. Zkrátka – šikovných a pracovitých lidí není nikdy dost.

Co může mladého člověka motivovat k tomu, aby chtěl pracovat v oboru dřevařství?

Osobně mám rád vůni dřeva. Motivuje mě vědomí, že pracuji s obnovitelnou a svým způsobem, pokud se budeme správně starat o lesy, i věčnou surovinou, ze které se vyrábí spousta užitečných věcí a materiálů. Náš obor je i hodně o kreativitě a má před sebou dlouhou budoucnost. To je to, co přivedlo kdysi ke dřevu mě a snad by mohlo i mladé lidi.

Dřevařina je poměrně těžká práce, nicméně díky moderním technologiím je možné si ji usnadnit. Co považujete za nejlepší investici, kterou Wotan Forest kdy udělal?

Celou obnovní a rozvojovou investici do technologie a rozšíření výroby překližek. Ta nás posunula na úroveň moderní konkurence, zvýšila využití suroviny i výkon a rozšiřuje náš vstup na trhy s dalšími produkty.

Jaké investice plánujete uskutečnit v budoucnu?

Koncentrujeme se na zvýšení produktivity a snížení manuální náročnosti zejména ve výrobě palet v Horce a Třebovici. Jsou to investice do automatizace výroby. Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie jsou pro nás také zásadní. Investici plánujeme i do fotovoltaiky v Horce a Solnici. V rámci našich úvah diskutujeme o rozšíření portfolia výrobků pro naše zákazníky. Cílem by mohla být komplexní řešení balení.

Co považujete za největší úspěch firmy Wotan Forest, a. s.?

Wotan Forest oslavil 20 let od svého vzniku v kondici, která je skvělá a pomůže nám překlenout těžké období stávající ekonomické krize. To je velký úspěch. Společnost má pevnou pozici na trhu. Máme dodavatele i odběratele, kteří nás podporují a sdílí stejné hodnoty v podnikání, tedy slušnost, udržitelnost, kvalitu a stabilitu.

Co je to nejdůležitější, co jste se díky společnosti Wotan Forest naučil?

Dříve jsem měl potřebu u všech pracovních záležitostí být osobně, sám si je řídit a mít nad nimi dohled. Avšak pokud máte na starosti několik výrobních závodů současně, je tento přístup prakticky nemožný. Díky Wotanu jsem se naučil vkládat důvěru do svých lidí. Pokud máte dobrý tým, jde to „samo“…

Vedení společnosti, zodpovědnost za její zaměstnance, výsledky. To jsou náročné disciplíny. Jak si udržujete nadhled?

Profesní nadhled přináší zkušenosti a do jisté míry určitě i věk. Je ale třeba si udržet „zdravý“ rozum kvalitním odpočinkem. Největší relaxací je strávený čas s mojí ženou a rodinou, a pokud potřebuji chvíli pro sebe, tak je to motorka.

Co byste popřál společnosti Wotan Forest v příštích letech?

Do dalších let přeji Wotan Forestu stejný náboj a chuť se rozvíjet a posouvat dopředu limity své činnosti a servisu pro zákazníky jako dosud. Přeji si, aby byl zajímavou a jasnou volbou pro mladé talenty při rozhodování o výběru práce. 

 

 

Fotogalerie