Výroba krmných směsí v Primagře

16. 8. 2021

Výrobna krmných směsí v Milíně je ve třetí fázi velké rekonstrukce. Nejprve vyměnili expediční zásobníky, potom přišla na řadu nová pytlovací a balící linka včetně přístavby skladovacích prostor a nyní se mění technologie. Celá rekonstrukce probíhá za plného provozu, je tedy nutné k ni přistupovat s velkou rozvahou a pečlivostí. 

Jak probíhá výroba krmných směsí? 

  • Výživa hospodářských zvířat není jen o užitkovosti a výsledcích. Na začátku každé výroby krmných směsí je správně sestavená receptura, která musí splňovat požadavky pro danou kategorii zvířat. Správně krmené zvíře nestrádá, výživou přispíváme k jeho spokojenosti a pohodě.
  • Po správně sestaveném poměru potravin přichází na řadu váha "A", která naváží přesné množství hrubých surovin, především obilovin. Ty před vlastním přidáním do směsi prochází ještě šrotovacími linkami, s kladívkovými šrotovníky a s válcovým šrotovníkem. Šrotování zajistí potřebnou zrnitost surovin, kterou vyžadují jednotlivé receptury. 
  • Následně váha "B" naváží měkké suroviny, jedná se hlavně o bílkovinné komponenty, jako jsou například sójové šroty. 
  • Správně namíchaná směs potřebuje i dávku minerálních látek, animokyselin, vitamínů a enzymů. Tyto příměsi navažují váhy "C" a "D". 
  • Jakmile jsou všechny vstupní suroviny připraveny, přichází na řadu jejich míchání. V míchačce dojde k přimíchání tekutých komponent, například tuků či různých okyselovadel, a zhomogenizování směsi. 
  • Namíchaná směs je poté tepelně zpracována vodní parou v hygienizéru.
  • Finálním krokem přípravy krmní směsi je výroba granulek na granulační lince. 
  • Vyrobené granule putují přes chladící kolony do expedičních zásobníků, odkud se pak již rozváží nákladními auty přímo k zákazníkům. Pokud se jedná o balenou krmnou směr, tak ještě před expedicí projde pytlovací a balící linkou, kde je uložena na palety a rozvážena zákazníkům. 

Nezbytnou součástí výroby krmných směsí je i laboratorní rozbor vstupních surovin a hotových výrobků. Celý proces je řízen výrobními počítači, které neustále kontrolují optimální podmínky pro výrobu. Výsledkem je kvalitní krmná směs pro spokojená zvířata. 

Kráva v kravíně

DALŠÍ ZPRÁVY