Vyjádření společnosti AGROFERT k jednání Poslanecké sněmovny

16. 3. 2017

Společnost AGROFERT tímto reaguje na včerejší jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde poslanci mimo jiné řešili některé historické finanční a účetní operace v našem koncernu. Někteří politici a novináři použili v uplynulých dnech ve snaze očernit naši firmu řadu slovních termínů, od daňové optimalizace až po pojem „daňové podvody“.
Něco takového musí naše společnost absolutně odmítnout. Koncern AGROFERT je jednou z největších českých firem. V regionu střední Evropy sdružuje přes 200 dceřiných firem, zaměstnává více než 33 tisíc zaměstnanců a v loňském roce dosáhnul celkového nekonsolidovaného obratu ve výši 225 miliard korun. Firmy koncernu spadají pod dohled specializovaného finančního úřadu a byly pod jeho kontrolou i před vstupem našeho bývalého akcionáře pana Andreje Babiše do veřejných funkcí.
Diskuse na půdě Poslanecké sněmovny se vedly především o dvou tématech: O akvizici některých firem (Profrost, Afeed a Afeed SK) z let 2009 až 2011 a o vydání dluhopisů společnosti z roku 2012. Necháváme stranou skutečnost, že všechny tyto události se uskutečnily před vstupem našeho někdejšího akcionáře do politického života. Ovšem i bez ohledu na to musíme konstatovat a zopakovat, že veškeré transakce proběhly naprosto v souladu se zákonem.
Pokud jde o akvizici uvedených společností, nákup firem měl bez jakýchkoli pochybností obchodní logiku. Začlenění firem do koncernu jednoznačně navazovalo na dosavadní výrobní a obchodní aktivity naší skupiny. Nákup firem splňoval všechny potřebné zákonné povinnosti. Je absurdní, pokud někdo tvrdí, že jsme si tyto akvizice mohli odečíst z daní. Mezi základní podnikatelská pravidla patří nemožnost odečtu hodnoty akvizic z daní. Taková skutečnost se pouze projeví v rozvaze firmy, a to v nárůstu finančních investic. Správnost našich kroků potvrzuje i fakt, že uvedené společnosti jsou dnes vysoce ziskové. Každá ze společností vloni dosáhla zisku před zdaněním přibližně ve výši 80 mil. Kč. Mylné jsou také informace, že tyto akvizice jsme financovali z prostředků získaných z dluhopisů. Šlo o naše vlastní zdroje z doby před vydáním dluhopisů.  
Pokud jde o tolik diskutovanou emisi dluhopisů z roku 2012, i zde musíme zopakovat, že jsme postupovali naprosto v souladu s platnými zákony a nejsme si vědomi jakéhokoli pochybení či nelegálních kroků. Jsme přesvědčeni, že ke stejnému závěru dojdou i vyšetřovací orgány státní správy. Dluhopisy jsme vydávali zejména z důvodu zajištění dlouhodobého financování chystaných investic. Taktéž desetiletý úrok ve výši 6 % p. a. považujeme za zcela standardní, navíc podpořený znaleckým posudkem.
Znovu opakujeme, že jakékoli naše kroky jsou pod stálým dohledem finančních úřadů a renomovaných auditorských firem.
Bohužel neustálé útoky na naši firmu nás poškozují nejen v očích našich zaměstnanců, ale i obchodních partnerů a u široké veřejnosti. Poškozují naše dosavadní dobré jméno tradiční české firmy, jejíž součástí jsou i firmy se stoletou historií. Proto nám nezbývá než se bránit a pokusit se očistit alespoň touto cestou. Představenstvo společnosti AGROFERT ujišťuje jak zaměstnance firmy, tak obchodní partnery, zákazníky i financující banky, že veškeré kroky vždy činilo a činí v souladu s platným právem a žádné nezákonné činnosti se nikdy nedopustilo. Proto se nás velmi dotýká, pokud někdo v souvislosti s naší firmou hovoří o jakýchkoli podvodech. S politováním musíme konstatovat, že jsme se bohužel stali rukojmím politické rétoriky a politického boje v letošním volebním roce.

Představenstvo AGROFERT, a. s.