Ve Wotanu mají nový lis na překližku

1. 3. 2022

Dva roky plánování, jeden rok technických příprav, dva měsíce na moři, dvanáct kontejnerů, 220 tun váhy a na konci toho všeho jeden skvělý parťák výroby.

Tento jedinečný stroj OMECO nahradí na provoze v Solnici dva starší lisy značky HBR vyrobené v letech 1952 a 1969.  

Celá technologie váží 220 tun a měří 14,5 metrů, a protože je lis unikátní tím, že 5 metrů konstrukce je umístěno pod povrchem, potřebovali jsme vytvořit přesný a masivní základ. Pro vybudování této základní plochy se vybralo 450 m3 zeminy, bylo použito 15 tun výztuže a 200 m3 speciálního vysokopevnostního betonu. 

Když k nám, začátkem roku 2022, po dvou měsících připlul lis z Brazílie, proběhly ještě nátěry speciální barvou proti znehodnocení olejem a koncem ledna už bylo vše připraveno na samotné usazení. 

Pro instalaci masivního stroje byl zvolen specifický postup, kdy rám lisu byl spouštěn přes střechu haly a usazován na místo za pomoci 200 tunového jeřábu. Následně se využily specializované halové jeřáby, které montovaly jednotlivé komponenty. Wotan Forest - lis na překližkuDALŠÍ ZPRÁVY