V KLADRUBSKÉ staví novou stáj pro 210 kusů krav

8. 12. 2022

Živočišná výroba je pro KLADRUBSKOU stěžejní disciplínou. Vzhledem k výrobním podmínkám, ve kterých se nacházíme, je chov skotu jednou z možností, jak efektivně využít velké množství TTP k produkci kvalitního mléka, pozitivního efektu bílkovinných plodin pěstovaných na orné půdě a k aplikaci statkových hnojiv pro zlepšení půdní úrodnosti.  

Vedení společnosti kontinuálně přemýšlí o zlepšování welfare chovaných zvířat a výrobních ukazatelů v chovu dojnic. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, jsou investice. Velké investice proběhly v roce 2016 až 2020, kdy byla v Kladrubech vybudovaná nová farma s chovem dojnic včetně nových silážních žlabů a bylo využito synergického účinku bioplynové stanice. Farma spotřebovává vyrobenou elektrickou energii a odpadní teplo k ohřevu vody, vytápění dojírny a dalších pracovních prostorů. Na farmě zůstala poslední původní stáj vybudovaná v roce 1978, která sloužila k výkrmu býků. Nyní byla využívaná pro ustájení suchostojných dojnic a jako porodna krav. V současnosti již nevyhovovala moderním standardům ustájení.  

Plán realizace další investice byl hotov a poté nastal proces, jak ji prosadit a obhájit. Otázka ekonoma a hlavního akcionáře zněla: „Co nám to přinese?“ Benefit z realizace je jasný - zvýšení produkce mléka o 1,241 milionu litrů za rok při využití stávající mechanizace a stávajících zaměstnanců. Zvolená technologie by měla významně uspořit stelivovou slámu a zlepšit životní pohodu ustájených zvířat.  Při současné realizační ceně mléka dojde ke zvýšení tržeb přibližně o 13,65 milionu korun ročně. Celková výše investice se pohybuje na úrovni 40 milionů korun s dobou návratnosti 11 let. 

Kompletní realizace probíhá od února 2022, kdy se společnost Farmtec v roli generálního dodavatele zhostila úkolu vybudovat moderní stáj pro 210 kusů dojnic, vysokobřezích jalovic a současně upravit stávající porodny na boxové lože pro produkční dojnice. Koncepce stáje je dvouřad stlaný separátem z bioplynové stanice s výběhy pro suchostojné dojnice. Druhá část stáje je uspořádaná jako stlané porodní kotce k ustájení vysokobřezích jalovic a dojnic přibližně 3 týdny před porodem. Stáj je vybavena účinnou ventilací a robotem k přihrnování krmení. Celou výstavbu a realizaci komplikuje především fakt, že se jedná o stavbu za provozu. Ustájená zvířata musela být odvezena na jinou farmu, kde probíhá samotné telení. Vzhledem k těmto skutečnostem byly kladeny vysoké nároky na zootechniky a ošetřovatele. Zkrátka všem přibyla práce, které se ovšem celý tým živočišné výroby zhostil na jedničku. 

Po dokončení investice bude na farmě ustájeno 960 ks dojnic a 40 ks vysokobřezích jalovic holštýnského plemene plus navazující kategorie telat. Celková dodávka mléka realizovaná prostřednictvím MHD JIH do mlékárny v Chamu se vyšplhá na hodnotu 12 milionu litrů v nejvyšší kvalitě Q CZ. Nyní nás čeká období, ve kterém musíme dokázat, že jsme si investici zasloužili. Očekávají se od nás špičkové výsledky v živočišné výrobě. 

DALŠÍ ZPRÁVY