V Dusle snížili emise NOx díky ekologizaci kotle K5

3. 6. 2024

Dlouhodobě se zaměřujeme na snižování ekologické stopy našich průmyslových závodů. Jedním z projektů v této oblasti je ekologizace kotle K5 v Dusle. Tento kotel původně spaloval nízkovýhřevné hnědé uhlí, v současnosti však díky inovativním technologiím výrazně přispívá k redukci emisí škodlivých látek.

Poslední rekonstrukce kotle K5 byla zaměřena na snížení emisí oxidů dusíku (NOx) díky novým hořákům „Ultra Low NOX“. Tyto moderní hořáky dokáží redukovat nežádoucí oxidy dusíku již v samotném ohnisku hoření, což výrazně přispívá k ochraně životního prostředí.

Kromě výměny hořáků byly modernizovány i všechny periférie kotle, nezbytné pro jeho další spolehlivý provoz – například pohon ventilátoru spalovacího vzduchu, vzduchovody, systém měření emisí, armatury, měřicí zařízení a chemická úpravna napájecí vody. Díky těmto modernizacím je kotel připraven nadále spolehlivě sloužit všem odběratelům tepla v podniku. 

Rekonstrukce kotle K5 v Dusle je dalším krokem v našem úsilí o ekologizaci a udržitelnost průmyslové výroby.