V Afeedu mají linku na zpracování tzv. full-fat sóji

6. 5. 2024

S postupující klimatickou změnou se i u nás ve stále větší míře do osevních postupů zahrnují tzv. bílkovinné komodity, z nichž nejdůležitější, a zároveň pro výrobu krmiv nezastupitelnou, je sója. Doposud však v ČR chyběla významná zpracovací kapacita této komodity.

To vedlo AFEED, a.s. k rozhodnutí o instalaci nové výkonné extruzní linky, jejíž produktem je tzv. full fat neboli plnotučná sója. Ta představuje kvalitní, vysoce stravitelný zdroj proteinů, bez všech antinutričních faktorů, který se bezprostředně zapracovává do kompletních krmných směsí zejména pro brojlerová kuřata a prasata. Sója je přitom pěstovaná v Česku, nedochází tak k její neekologické a drahé přepravě zpravidla z jižní Ameriky. Následně jí bude krmena česká drůbež, a tak koncern AGROFERT vytváří nový unikátní udržitelný řetězec. Opět ve filozofii „Z pole na vidličku“.

Ročně nová linka zpracuje 20 tisíc tun sójových bobů. V Afeedu předpokládají, že výroba se bude v budoucnu dále navyšovat, protože pro zemědělské podniky představuje pěstování geneticky nemodifikované sóji udržitelnou alternativu. Umožní jim to zlepšovat a diverzifikovat výrobní programy s respektem k udržitelnosti půdní úrodnosti.

Jako dodavatel technologie byla vybrána česká společnost Farmet a.s. generálním dodavatelem staveb byl Farmtec a.s., a dodavatelem strojní části MOZA s.r.o.