Synthesia vydala knihu „STOLETÍ V CHEMII“

22. 6. 2020

Kniha 100 let chemie

Kniha popisuje stoletou historii Synthesie od založení dne 23. března 1920. Původní společnost Československá akciová továrna na látky výbušné i její výrobní areál prošla za 100 let historie řadou zlomových a zásadních změn, postupně se rozrůstala, vznikaly nové výrobní segmenty a zaváděly se nové technologie. To základní ale zůstává zachováno. Kvalitní produkty a úzké propojení s pardubickým regionem. 

Celá publikace vznikla ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, jejími autory jsou historik Tomáš Jiránek a socioložka Hana Stoklasová.

DALŠÍ ZPRÁVY