Synthesia si sama vychovává odborníky v oboru

16. 6. 2022

Téměř před deseti lety nedostatek chemiků na trhu práce přivedl Synthesii k tomu, že si je začali vychovávat sami. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou otevřela Synthesia Kurz průmyslové chemie pro své zaměstnance, kteří nemají chemické vzdělání.

Výuka na  SPŠCH probíhá jedenkrát týdně - 6 vyučovacích hodin po dobu jednoho školního roku. Studium je zahájeno základním modulem Chemik pro obsluhu zařízení a po jeho absolvování pokračuje kurz druhou částí Chemik – laborant. Po úspěšném absolvování obou těchto kvalifikací je zaměstnanec připraven složit závěrečné učňovské zkoušky a získat výuční list v oboru Chemik.

Dalším dlouhodobým problémem v Synthesii je obsazování pozicí pracovníků údržby především v oboru elektro a  měření a regulace. Z  tohoto důvodu před dvěma lety zahájili spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou v  Pardubicích, která kromě denní výuky pro své žáky nabízí i dálkovou formu studia, pro zaměstnance Synthesie zde byl připraven vzdělávací program ušitý takříkajíc „na míru“, kdy na úspěšné absolventy čeká výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Studium je rozplánováno na dva školní roky. Výuka probíhá dva vyučovací dny jedenkrát za čtrnáct dnů a po získání výučního listu je absolvent připraven k vykonání zkoušky z vyhlášky 50.

Cílem je, aby se naši zaměstnanci dále vzdělávali v těchto dvou oborech, rozšířili si tak své vzdělání a otevřeli si cestu k dalšímu možnému kariérnímu růstu v Synthesii. Oba tyto programy vzdělávání mají obrovskou výhodu v tom, že umožňují našim zaměstnancům získat výuční list i bez každodenní návštěvy školy. Celé studium hradí Synthesia, čas strávený ve škole je považován za  výkon práce a je placen.


V současné době se již oba výše zmíněné rekvalifikační kurzy blíží ke  svému závěru! Na SPŠCH se 16 účastníků připravuje ke zkouškám v laboratoři, následně je čeká opakování učiva a učňovské zkoušky. Na elektrotechnické škole bude skládat zkoušky pět zaměstnanců.

Synthesia - laboratoř

DALŠÍ ZPRÁVY