Synthesia hostila konferenci "Pardubice - město chemie"

9. 10. 2015

Cílem odborného setkání, které se konalo 7. října 2015, bylo připravit příjemnou a tvůrčí atmosféru pro zhodnocení aktuální situace v chemickém průmyslu našeho regionu a přípravu řešení nových výzev a hrozeb, které před ním nyní a v blízké budoucnosti stojí.

Úvodního slova se zhostil primátor města Pardubice Martin Charvát, který vyjádřil chemickému vzdělávání a zaměstnanosti v regionálních průmyslových firmách svou velkou podporu. Po jeho projevu se ujal řečnického pultu generální ředitel Synthesie Josef Liška, který definoval kroky k úspěšné budoucnosti hlavně kvalitním vzděláváním nových absolventů, u kterých bude výuka co nejvíce spjata s praxí a realitou potřeb zaměstnavatelů. Jako další klíčové faktory pak byly zmíněny automatizace výroby, aplikace nových technologií a důraz na výzkum a vývoj.

Na jeho slova navázal rektor pardubické Univerzity Miroslav Ludwig, který vyzdvihl velké úspěchy absolventů Fakulty chemicko-technologické a přislíbil další rozvoj společných projektů a přípravu chemických odborníků „na klíč“. Hana Procházková, ředitelka odboru zaměstnanosti z pardubického Úřadu práce, předložila fakta z reality dnešních dnů – malý zájem o technické obory, minimum odborných specialistů na trhu a rekordně nízká nezaměstnanost, lehce převyšující pouhá 4,5 %. Následovala ovšem celá škála možných řešení, od vládní podpory absolventských pozic, přes rekvalifikační kurzy až po exkurze uchazečů v chemických provozech.

Na konferenci vystoupili také čelní představitelé pardubického chemického průmyslu: Josef Tichý z Explosie, Karel Novák z VUOSu, Jindřich Bartoníček z Parama, Petr Zelenka z Radky a Jan Hyršl ze Synpa. Pozitivní závěr patřil řediteli pardubické střední průmyslové školy chemické Janu Ptáčkovi, který přítomné potěšil mimo jiné informací, že počet zájemců o studium na jeho škole se za posledních pět let zdvojnásobil. Zároveň vyzdvihl význam úspěšné motivační soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, které se v minulém roce jen v pardubickém regionu zúčastnilo úctyhodných šest tisíc žáků základních škol.

 

Mgr. Luboš Kopecký
vedoucí odboru Marketing a komunikace a tiskový mluvčí
Synthesia, a.s. 

Fotogalerie