Střešní fólie z Fatry slaví úspěchy

9. 6. 2022

Hydroizolační fólie Fatrafol z Fatry se používají po celém světě. A neustále se zdokonalují. Díky tomu získaly ocenění Vizionář 2021. A dokonce jsou součástí projektu na vědecké stanici Johanna Gregora Mendela v Antarktidě.

Společnost Fatra je členem konsorcia „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“ – AlterBio (vedené společností SYNPO, a. s.), které získalo ocenění v soutěži „Vizionář 2021“ pořádané sdružením CzechInno.

Výstupem spolupráce s firmou SYNPO je speciální polyuretanový lak pro hydroizolační střešní fólie, který je testován přímo v terénu. Jako testovací plochy byly zvoleny ploché střechy se střešním hydroizolačním systémem FATRAFOL-S.

Cílem testu je pomocí nánosu laku dosáhnout delší životnosti a snížení špinění fólií. V rámci areálu provozovny v Napajedlích byl lak upraven do barevnosti RAL 5005 a byl nanesen v podobě loga společnosti Fatra.

Ocenění „Vizionář 2021“

Sky House Sheffield

Další skvělá reference pro FATRAFOL je z Anglie. Sky House je rezidenční projekt v Sheffieldu v Anglii. „Sky House“ je odvozen od unikátních střešních zahrad domů a rozsáhlého zasklení vytvářející domy, které jsou světlé, vzdušné a prostorné s výhledem ze všech úrovní.

Střecha a terasové plochy byly izolovány pomocí hydroizolační fólie Fatrafol 810 a střešních doplňků Fatrafol. Toto řešení bylo aplikováno na celkem 580 m2. Cílem návrhu bylo vytvořit efekt falcované plechové krytiny (stojaté drážky) na šikmé střeše.

Sky House Sheffield

Testování fólií FATRAFOL na Antarktidě

Před šesti lety zahájila Fatra ve spolupráci s brněnskou Masarykovou univerzitou společný projekt, jehož cílem je získat informace o degradaci PVC fólií v přirozených podmínkách Antarktidy. Na vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela bylo umístěno několik vzorků střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810. Aby bylo možné degradaci polymerů porovnat, je vedle tzv. antarktických vzorků průběžně sledována i referenční sada fólií, která byla exponována v Brně – v typicky středoevropských podmínkách velkého města.

V prosinci roku 2021 byly z Antarktidy a ze střechy brněnské Masarykovy univerzity dovezeny k posouzení vzorky fólie. Odběr proběhl po šesti letech od jejich instalace.

Díky vyššímu působení UV záření na Antarktidě je na vzorcích pozorovatelná povrchová degradace, která zasahuje cca do tloušťky 0,3 mm. Protože celková tloušťka izolační fólie je kolem 1,5 mm, tato chemická změna neovlivní celkové aplikační vlastnosti fólie. Povrch je bez viditelných prasklin a deformací. Vzorky odebrané z brněnské univerzity také vykazují povrchovou degradaci, a to do tloušťky cca 0,2 mm. Celý povrch vzorků je pokryt znečištěním z uvolněných změkčovadel a prachu.

Celkově lze říci, že vzorky po šestileté expozici na Antarktidě i v Brně jsou bez zásadních fyzikálních změn. Chemická degradace povrchu je na přibližně stejné úrovni u obou vzorků, a to i přes velmi nepříznivé podmínky panujících na Antarktidě (mnohonásobné střídání teplot, vyšší působení UV záření apod.).

Projekt testování vzorků bude trvat 10 let. Výsledkem pak bude skutečný obraz o degradaci materiálů na bázi PVC v přirozených podmínkách Antarktidy. Výsledky napomohou k získání materiálového know-how, ale i cesty pro vývoj metodiky laboratorního hodnocení UV stability, což v konečném důsledku povede ke kvalifikované předpovědi životnosti polymeru v různých klimatických podmínkách.

Testování fólií FATRAFOL na Antarktidě

DALŠÍ ZPRÁVY