Stanovisko společnosti Vodňanská drůbež ke kauze zaměstnávání občana z Vietnamu

7. 2. 2019

Původní reportáž pro Deutsche Welle připravil Keno Verseck, jemuž jsme odpovídali již v prosinci 2018. Bohužel ale naše odpovědi ve většině případů opominul. Zveřejnil pak článek, u nějž ani není možné ověřit, jak vzniknul.

Předně - se žádnými zprostředkovateli zahraničních dělníků Vodňanská drůbež rozhodně nespolupracuje. V České republice platí přísná ochrana zaměstnanců, která je navíc úřady kontrolována. Ve společnosti Vodňanská drůbež každý zaměstnanec pracuje s předem uzavřenou a podepsanou pracovní smlouvou, DPČ nebo DPP. Dočasně přidělení zaměstnanci agentur práce pracují na základě rámcové smlouvy a dohody o dočasném přidělení. Pro všechny kmenové zaměstnance ze zemí mimo EU platí stejné mzdové a pracovní podmínky jako pro kmenové zaměstnance z ČR a EU, včetně ubytování. Dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce mají stejné mzdové a pracovní podmínky jako kmenoví zaměstnanci. Chováme se podle legislativních pravidel, což dokládají i kontroly státních institucí, které v naší obchodní společnosti v poslední době proběhly.

Dále také chceme uvést na pravou míru, že ubytovny Vodňanské drůbeže, kde někteří zaměstnanci bydlí, splňují hygienické normy a jsou také hygienickou správou kontrolovány. Rozhodně odmítáme, že bychom my někoho ubytovávali v dvoupokojovém bytě v počtu 10 osob. Společnost Vodňanská drůbež také nově zrekonstruovala přímo ve Vodňanech ubytovnu pro 100 osob, což si vyžádalo investice za 40 milionů Kč.