Stanovisko společnosti AGROFERT k rozpravě a hlasování Evropského parlamentu o údajném střetu zájmů bývalého akcionáře společnosti AGROFERT

7. 6. 2021

Evropský parlament na svém zasedání ve středu 19. května 2021 projednával údajný střet zájmů zakladatele a bývalého akcionáře naší společnosti AGROFERT, současného předsedy české vlády, pana Andreje Babiše. Rozprava se uskutečnila v návaznosti na nedávno zveřejněnou, téměř dva roky starou auditní zprávu Evropské komise, která se údajným střetem zájmů zabývala.

 

Ač se nás tato rozprava bezprostředně dotýkala, nemáme jakoukoli možnost, jak se k tématu na poli Evropského parlamentu vyjádřit.

 

Jsme přesvědčeni, že žádný střet zájmů neexistuje. Andrej Babiš nás již několik let neřídí, neúkoluje, neovládá a ani nejedná v náš prospěch. Dále náš někdejší akcionář splnil vše, co mu české zákony kladly za povinnost. Závěry, ke kterým auditoři dospěli, jsou podle nás nesprávné a neopodstatněné. Ohrazujeme se proti nařčením v médiích, že údajně neoprávněně čerpáme dotace a neoprávněně se zúčastňujeme veřejných zakázek. Naopak, postupujeme přesně podle zákonů a jsme přesvědčeni, že se tato skutečnost nakonec prokáže.

 

Rozpravu a blížící se hlasování na půdě Evropského parlamentu vnímáme jen jako snahu některých českých opozičních politiků zatahovat české vnitropolitické debaty do Evropského parlamentu a tím hrubě zasáhnout do podnikatelského prostředí v České republice, do svobody podnikání, volného trhu, hospodářské soutěže a do férových podmínek pro podnikání.

 

Společnost AGROFERT je významným středoevropským zaměstnavatelem, který působí především v České republice, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku. Ve všech zemích, kde firma podniká, zaměstnává dohromady přibližně 32 tisíc osob. V České republice s počtem 22 tisíc zaměstnanců patří mezi největší soukromé zaměstnavatele.

 

Věříme, že AGROFERT jako významný zaměstnavatel nebude z důvodu politických zájmů určitých skupin jakkoli vystaven tomu, že by byl znevýhodněn vůči svým konkurentům. Takový počin by ohrožoval nejen naše podnikání, ale zejména i pracovní místa tisíců zaměstnanců ve střední Evropě, kterým dáváme práci.

 

Takový „trest“ by byl ještě absurdnější vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o tom, že by společnosti skupiny AGROFERT využívaly fondy EU v rozporu s jejich cíli. Naopak, subvence poskytnuté společnostem AGOFERTu byly vždy použity mimo jiné k posílení udržitelného řízení přírodních zdrojů, k provádění opatření souvisejících s klimatem, k provádění výzkumných činností a k posílení vyváženějšího rozvoje venkova.

 

Pevně věříme v zachování svobodné hospodářské soutěže a nestrannost stále neukončeného auditního řízení s Českou republikou.

 

 

 

Představenstvo AGROFERT, a.s.