Stanovisko ke „kauze Trefný“ a doměření daně společnosti Primagra

7. 10. 2019

Česká televize odvysílala v pondělí 23. září 2019 v pořadu Reportéři ČT reportáž s názvem Dvojí metr. Reportáž je postavena na tvrzení bývalého ředitele Finančního úřadu Příbram Karla Trefného, který tvrdí, že musel odejít ze své funkce kvůli tomu, že doměřil daň firmě Primagra z koncernu Agrofert. Takové tvrzení považujeme za nepravdivé a hrubě manipulativní.

 

Koncern Agrofert rozhodně odmítá jakýkoliv vliv na převedení pana Karla Trefného, bývalého ředitele finančního úřadu v Příbrami, na služební místo do Prahy – údajně toho z důvodu, že finanční úřad v Příbrami pod jeho vedením doměřil daně společnosti Primagra z koncernu Agrofert.

 

Pokud pan Trefný skutečně šíří tyto nesmysly a věří jim, pak nás nutí zamyslet se nad jeho morální integritou či duševním zdravím. Jeho výroky považujeme za naprosto absurdní. 

 

Zde několik faktů, které jeho slova zcela vyvrací:

 

·Předmětná skutečnost nedoplatku DPH se stala před dvanácti lety v roce 2007, kdy Primagra nebyla součástí koncernu Agrofert, tou se stala až v roce 2009.

·Kontrola Finančního úřadu Příbram, který v dané době roku 2008 řídil právě Ing. Trefný, ve věci paradoxně neshledala žádné pochybení.

·Pochybení shledala až kontrola FÚ Praha – západ, nebylo tedy z naší strany nijak komunikováno s Finančním úřadem v Příbrami.

·Dodatečný výměr sice vydal FÚ Příbram, pod který Primagra spadala, ale na základě závěrů jiného orgánu. Nelze tedy vyvozovat jakékoli negativní reakce Primagry nebo Agrofertu vůči FÚ Příbram.

·Od roku 2013 Primagra nespadá pod FÚ Příbram, nelze tedy vůbec akceptovat v roce 2019 vyslovenou domněnku, že přeložení Ing. Trefného bylo z důvodů, aby zde nemohl dále působit.

·Naprosto nepravdivá jsou slova Ing. Trefného, že jeho přeložení z Příbrami do Prahy následovalo bezprostředně po doměření daně firmě Primagra. Daň byla doměřena v roce 2011 a dle našich informací byl Ing. Trefný přeložen do Prahy až v roce 2017, tedy až po 6 letech.

·Za zmínku stojí také fakt, že ředitel Trefný nebyl podle našich informací ze své funkce odvolán, ale jednoduše v roce 2016 neuspěl ve výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno na základě požadavku služebního zákona. 

 

Ze všech těchto důvodů je spojování vyměření doplatku DPH Primagře a přeložení pana Trefného na jiné pracoviště naprosto absurdní. Jeho vliv na danou kauzu byl minimální. Ale především je mezi oběma událostmi časový rozdíl šest let a nelze je jakkoli spojovat. A vyvozovat z toho domněnky, že koncern Agrofert má vliv na činnost finanční správy, je hrubá manipulace s fakty.

 

Agrofert i jeho společnosti jsou pod stálým dohledem finanční správy. Ročně v koncernu Agrofert proběhnou desítky místních šetření a kontrol. Nejednou se Agrofert s finanční správou také soudil.