Stanovisko k údajné dvojí kvalitě Loveckého salámu

25. 5. 2019
Média mylně porovnávají dva různé výrobky od dvou různých výrobců. Při bližším pohledu na technické etikety je patrné, že jeden výrobek vyrábí Kostelecké uzeniny v Kostelci (na etiketě je označení výrobce CZ 333), druhý vyrábí společnost Krahulík ve výrobním závodě ve Studené (na etiketě je uveden výrobce CZ 12). Kostelecké uzeniny následně tento salám přeprodávají jako obchodní zboží do Německa pod názvem Böhmische Jäger Salami. Kostelecké uzeniny v Kostelci nevyrábí Lovecký salám určený k exportu do Německa.    
V žádném případě zde nedochází ke klamání zákazníka ve smyslu dvojí kvality potravin. Oba výrobky mají jiného výrobce, vypadají jinak a mají zcela odlišnou etiketu. Nemůže tedy v žádném případě dojít k záměně. Na případ proto nelze pohlížet jako na dvojí kvalitu potravin.
Pro lepší ilustraci – k podobným případům může v našem oboru docházet u řady dalších výrobců a výrobků. Například salám Vysočina vyrábí masokombináty přinejmenším v 15 různých recepturách. Všechny tyto Vysočiny splňují české legislativní předpisy a normy, ale jinak chutnají, jinak voní a mají i různé obsahy masa, tuku, soli atd. Podobné je to i u párků, špekáčků atd.