Stanovisko k účasti společnosti UNILES v tendrech Lesů ČR

17. 9. 2020

Společnost UNILES z koncernu Agrofert upřesňuje zprávy některých médií o vítězství v tendrech vypsaných státním podnikem Lesy ČR.

UNILES uspěl ve dvanácti z 29 soutěžených jednotek. Obhájil tak pozici z předchozího soutěžního období, kdy měl 11 zakázek, a nyní získal jednu zakázku navíc. Objem zakázek pro období let 2021 až 2025 tak zůstane na téměř stejné úrovni. „Nelze říct, že bychom převrátili trh. Rozhodně nejde o nějaké dominantní postavení či posílení vlivu, i po tomto tendru budeme patřit mezi úzkou špičku největších tuzemských lesnických firem,“ uvedl k výsledkům tendru výkonný ředitel společnosti UNILES Petr Jelínek.

„Výběrové řízení bylo zcela transparentní. Opět se potvrdilo, že trh s lesnickými zakázkami funguje zdravě a transparentně. Jediným kritériem byla vedle splnění kvalifikačních předpokladů nejvýhodnější cena podaných nabídek. UNILES tedy podal pro stát nejvýhodnější nabídku,“ upřesnil Petr Jelínek.

Petr Jelínek - UNILES

Zmíněných dvanáct zakázek zahrnuje různé lesnické činnosti. Jde o pěstební práce, těžební práce a prodej dříví. UNILES má vedle Lesů ČR také mnoho jiných zákazníků, především z řad soukromých vlastníků lesů. Lesnické odvětví je však v současné době silně ovlivněno vysokým přetlakem nabídky kůrovcového dřeva a jeho nízkou tržní cenou.

K dotazům ohledně střetu zájmů společnost AGROFERT uvádí: „Samozřejmě i v tomto případě jsme řádně doložili vše, co zadavatel požadoval. Šlo o čestné prohlášení, že se z hlediska zákona nenacházíme ve střetu zájmů. Disponujeme právní analýzou, která uvádí, že takový krok je správný. Stále trváme na tom, že náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů požadoval, to znamená vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Agrofert ani jeho dceřiné společnosti neřídí a neovládá a ke střetu zájmů nedochází. Nevidíme žádný důvod, proč bychom se veřejných zakázek nemohli účastnit,“ doplnil mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Jak dodal, AGROFERT na veřejných zakázkách není závislý. Hlavním zdrojem příjmů koncernu jsou jeho chemické továrny. 

DALŠÍ ZPRÁVY