Stanovisko k článkům a reportáži Saši Uhlové

13. 9. 2017

Není jistě náhoda, že paní redaktorka Uhlová si vybrala právě Vodňanskou drůbež z koncernu AGROFERT, i když v České republice existují desítky jiných potravinářských firem. A není jistě náhoda, že své reportáže zveřejňuje měsíc před volbami. Její cíl je podle nás naprosto jasný.

Nepopíráme, že v potravinářském provozu takového typu jde o náročné pracovní prostředí. Paní Uhlová, zaměstnaná u nás pod jménem Tožičková, měla u nás hrubý měsíční nástupní plat včetně příplatků ve výši 17.315,- Kč. Zdůrazňujeme, že šlo o nástupní plat ve zkušební době. Výplatní páska, kterou paní Uhlová ve své reportáži ukazuje, odpovídá 14 odpracovaným dnům, nejde o celou měsíční mzdu. Průměrná mzda ve Vodňanské drůbeži dosahuje 26 827 korun (bez manažerských pozic), což je o téměř 1300 Kč více, než činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji (kde je i provoz Vodňanské drůbeže) v 1. a 2. čtvrtletí 2017*. Paní Uhlová ale samozřejmě nepochybně má, jako každý jiný občan, možnost vybrat si svobodně povolání odpovídající jejímu vzdělání a pracovním zkušenostem.

Chceme též zdůraznit, že ve společnosti Vodňanská drůbež žádný zaměstnanec nepracuje bez předem uzavřené a podepsané pracovní smlouvy, DPČ nebo DPP. Dočasně přidělení zaměstnanci agentur práce pracují na základě rámcové smlouvy a dohody o dočasném přidělení. Samozřejmě však platí, že zaměstnanci agentury práce mají stejné mzdové a pracovní podmínky jako zaměstnanci Vodňanské drůbeže.

Pracovní doba je rozvržená v souladu se zákonem a projednána s odborovou organizací. V případě vzniku havarijních situací (náhodná porucha technologie, nepříznivé dopravní podmínky na komunikacích při svozu drůbeže apod.) může dojít k situaci, kdy jsou zaměstnanci požádáni o prodloužení směny. V tom případě jsou ale veškeré přesčasové hodiny zaměstnancům buď proplaceny, nebo mohou zaměstnanci čerpat náhradní volno.

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou zaměstnancům poskytovány na základě vyhodnocení rizik na jednotlivých pracovištích, v souladu s požadavky hygieny a obecně závaznými právními přepisy.

Nedávno ve Vodňanské drůbeži navíc proběhly kontroly zaměřené na oblast BOZP a dodržování pracovně právních předpisů. Nebyla shledána žádná závažná pochybení.

* zdroj: Český statistický úřad