Stanovisko k článku na webu Seznam Zprávy: „Jak Babišova pekárna získala 100 milionů na toustový chléb“

8. 8. 2019

1) Dotaci na tousty jsme získali naprosto regulérním způsobem a v souladu se zákonem. Nestačilo jen požádat a čekat na automatické přidělení. Museli jsme splnit celou řadu podmínek a následně podstoupit hodnocení a kontrolu nezávislé komise z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na projektu toustů jsme proto usilovně pracovali od roku 2015. Naším cílem bylo vytvořit tousty nejvyšší evropské úrovně. Tomu odpovídá celková hodnota investice v hodnotě 617 mil. Kč a dotace pokryla jen 16 % a byla vyplacena až po dokončení projektu. Odpovídá tomu i naše důkladná analýza toustových chlebů napříč Evropou, kdy jsme ochutnali a analyzovali 81 toustů z 10ti zemí.

2) Vývoj toustového chleba byl podložen několika průzkumy u stovek našich spotřebitelů a koncoví spotřebitelé měli možnost výsledný výrobek ovlivnit. Toust je nejen díky tomu bez patek, konzervantů a s nižším podílem soli.

3) Dotace (resp. výzva) byla určena pro všechny typy podnikatelů, a to jak pro malé a střední podnikatele, tak i pro podnikatele velké. Nikomu jsme tedy nevzali šanci dotaci získat. Velká společnost má navíc pochopitelně nižší procento plnění z dotace, a přitom realizuje rozsáhlejší projekty. Dotace jsou v potravinářství všudypřítomné, jejich nevyužíváním (nejen ze strany výrobců potravin) se snižuje česká konkurenceschopnost na trhu. Zejména v Polsku jsou v tomto ohledu velmi aktivní a dotace hojně využívají v mnoha segmentech, včetně výrobců potravin.

4) Nemůžeme ovlivnit, že příslušné ministerstvo (resp. Česká republika jako taková) zatím nepožádalo o proplacení dotace z úrovně EU.

5) V ČR Penam zaměstnává přes 2000 lidí, odvádíme nemalé sociální a zdravotní pojištění a platíme řádně daně v ČR (jako každý poctivý podnikatel). Pravidelně u nás probíhají kontroly z úřadů.

6) Dotace pomohla na trh přinést naše objektivně zdravější, vláčnější a chutnější tousty bez konzervantů (nebo dokonce chemického postřiku). Z této inovace těží náš společný zákazník a toust je díky tomu na vysoké úrovni, srovnatelné s nejlepšími výrobky v Evropě. Právě konzervanty jsou často nedílnou součástí toustů z dovozu.

7) Jak plyne z výše uvedeného, celá technologie výroby je v ČR unikátní. Za všechno můžeme jmenovat přírodní pšeničný kvas, technologii „Clean room“ pro ultra čisté výrobní prostředí (nemusí se používat konzervanty) nebo vakuový hnětač a unikátně vyvinuté formy na pečení. To nás odlišuje také od Liekenu.

8) Zákazník má vždy volbu, zda si naše výrobky koupí, nebo ne. Nejsme na trhu sami, a nejen proto se snažíme vyvíjet a vyrábět ty nejlepší a nejkvalitnější výrobky. Zákazník nepotřebuje žádnou cenzuru nebo ovlivňování volby neúplnými a zavádějícími informacemi. Značku Penam nijak neskrýváme a na trh ji každodenně dodáváme poctivě a s hrdostí. I díky tomu jsme za poslední dva roky získali dvě vysoká ocenění v soutěži Marketér roku, mimo jiné i pro naši otevřenost.

9) Skutečnost, že naše výrobky jsou kvalitní a naše práce poctivá pramení nejen z toho, že jsme držiteli několika certifikátů kvality, ale rovněž z toho, že jsme získali řadu ocenění. V poslední době například třetí místo v celonárodní soutěži Ambasador kvality 2018. Pravidelně pak získáváme vysoká ocenění v soutěži Chléb roku nebo ocenění Česká chuťovka a v neposlední řadě cenu za Inovativní výrobek roku od Potravinářské komory ČR.

10) Nedávná kontrola ze strany MŽP potvrdila, že jsme splnili všechny dotační podmínky a projekt je „bez závad“.