Stanovisko k článku Hospodářských novin ze dne 6.6.2018 „Český lesník číslo 1“

8. 6. 2018

Hospodářské noviny otiskly článek o situaci v českém lesnictví. Nemalá část článku je věnována společnosti Uniles z koncernu Agrofert. Text bohužel koresponduje s celkovým dlouhodobým postojem vydavatelsví Economia ke společnosti Agrofert - je jen dalším ze série útoků na naši firmu. Bohužel se nemůžeme zbavit dojmu, že zde již nejde o žurnalistiku, ale o permanentní kritiku s politickým přesahem a záměrem. Řadu faktů v článku považujeme za účelově dezinterpretované a manipulativně pojaté. Například věta , že „Uniles si za tu dobu (pozn.: od vstupu pana Andreje Babiše do politiky) vydělal 2,56 miliardy korun“, je hrubě zavádějící. Pan redaktor Martin Biben si zde, zřejmě záměrně, plete tržby se ziskem. Jak známo, v lesnictví jsou marže velmi nízké, proto je čistý zisk v porovnání s tržbami velmi malý. V roce 2017 společnost Uniles dokonce hospodařila se ztrátou 22 milionů korun. Z našeho pohledu je podstatné sdělení, že pokud je Uniles úspěšný ve státních zakázkách, je to jen a jen díky tomu, že ve výběrových řízeních nabízí státu nejvýhodnější, tedy nejlevnější cenu. Jakákoli souvislost s tím, že náš někdejší akcionář byl ministrem financí a nyní je předsedou vlády, neexistuje. Redaktor Biben se však snaží čtenářům podsunout opak. Bohužel zcela mylně a nesprávně.

 

Pro úplnost zveřejňujeme kompletní přepis otázek Hospodářských novin a našich odpovědí. Nechť si čtenáři sami udělají úsudek o tom, jaký je rozdíl mezi textem v novinách a reálným stavem věcí:

1. Prosím o hospodářské výsledky a tržby obou společností za posledních 5 let.

Viz výroční zprávy v obchodním rejstříku.

Lesnické odvětví je v krizi. Na trhu je mnoho dřeva, které nikdo nechce, a jeho cena v poslední době vytrvale klesá. V loňském roce UNILES vytvořil ztrátu téměř 22 milionů Kč, což je po zdanění hospodářský výsledek o 34 milionů korun horší než v roce 2016.  

Pokud jde o Wotan Forest, roky 2011 – 2013 byly negativně ovlivněny dopady restrukturalizace společnosti a růst v dalších letech byl způsoben zejména akvizicemi a následnými fúzemi a investičním rozvojem v oblasti zpracování dřeva.

2. Uniles i Wotan Forest měli a mají množství zakázek od státních podniků Lesy ČR a Vojenské lesy a statky. Uniles po roce 2013 (do roku 2018) dokonce získal násobně větší objem zakázek od LČR než v předcházejícím období 2008 až 2012. Nebyla pro Uniles, stejně jako pro Wotan Forest, přece jen výhoda mít majitelem vicepremiéra a ministra financí? Pokud ne, čím je ten rozdíl způsobený? 

Nerozumíme, o jaké výhodě hovoříte, když jediným kritériem u zakázek je nejvýhodnější cenová nabídka.

Společnost UNILES je na trhu od roku 1992 a patří v ČR ke špičce v oboru. Pokud jde o státní zakázky, má úplně stejné podmínky jako všechny ostatní lesnické společnosti. A pokud je ve státních zakázkách úspěšná, je to jen díky tomu, že ve výběrovém řízení nabídla pro stát nejvýhodnější podmínky, tedy nejvýhodnější cenu. Skutečnost, že je náš někdejší akcionář politicky činný, nemá jakoukoli souvislost. Vedle státních lesů má UNILES celou řadu klientů také mezi soukromými vlastníky lesů. K navýšení objemu zakázek došlo změnou strategie společností, kdy společnost UNILES od zmiňovaného roku převzala realizaci a soutěžení zakázek u LČR za firmu Wotan Forest ( včetně lesní techniky a personálu)  a je nutné k porovnání sečíst objemy zakázek za obě firmy.

Wotan Forest s aktivní účastí ve výběrových řízeních na komplexní zakázku u LČR skončil v roce 2012. V roce 2017 skončila poslední komplexní zakázka ve vlastnictví Wotan Forest. Pro VLS vykonával Wotan Forest pouze zakázku na pěstební činnosti a jediným kritériem byla opět nejvýhodnější cena. V současné době nemá Wotan Forest žádnou aktivní pěstební zakázku.

3. Ohledně zakázek pro Vojenské lesy a statky byl Andrej Babiš kritizován za střet zájmů ještě silněji než v případě LČR z důvodu, že ministerstvo vedl a vede ministr(yně) za hnutí ANO. Když v roce 2015 deník Právo upozornil na to, že Uniles získal od VLS bez výběrového řízení kontrakt na kácení stromů po větrné kalamitě na Karlovarsku za pouhých 240 tisíc korun a poukázal na vicepremiérův střet zájmů, Babiš reagoval: „Psal jsem do firmy, aby se o zakázku neucházeli, ale práce už jsou hotové.“ Ve skutečnosti ale Uniles v letech 2008 až 2017 pracoval pro VLS na zakázkách v celkové hodnotě necelých šedesát milionů korun. Žádný pokyn majitele neucházet se o zakázky VLS tedy pro Uniles nepadl? 

Střet zájmů odmítáme. Akcie firmy jsou v souladu se zákonem ve svěřenských fondech, proto nevidíme důvod, proč by společnost UNILES nemohla mít příležitost účastnit se veřejných zakázek a proč by měla být ve srovnání s konkurenčními firmami nějak znevýhodňována. Nebo podle Vás máme propustit 230 lidí a prodat stroje jen kvůli tomu, že se náš někdejší akcionář rozhodl využít svého občanského práva podílet se na správě věcí veřejných? Znovu opakujeme, že pokud jsme ve státních zakázkách úspěšní, je to jen a jen díky tomu, že  nabízíme státu nejvýhodnější cenu, která je jediným kritériem pro vyhodnocení a výběr vítěze.

4. Lze jednoduše definovat rozdílné zaměření obou firem a jak se promítlo do prací, které souvisejí s kalamitním stavem v některých lesích? Šlo by zmínit příklady, kde konkrétně Uniles proti kůrovci zasahoval a Wotan Forest zalesňoval? 

Společnost Wotan Forest můžeme z pohledu státních těžebních zakázek ponechat stranou, protože ta se na nich nijak nepodílí. Její hlavní činností je školkařství a produkce dřevěných výrobků, například palet a překližek. UNILES provádí lesnické činnosti po celé LČR s.p. a pro všechny vlastníky lesů.

U VLS Wotan Forest v loňském roce ukončil poslední pěstební zakázku a další nezískal.

5. Státní lesy na začátku týdne zveřejnily konečný seznam smluv s externími podniky, které převážně těží a prodávají jejich dříví. Mezi firmami, kterým Lesy ČR zadávají nejvíce práce, figuruje nejčastěji právě jméno Uniles. Z 221 uzavřených smluv na následujících pět let jich společnost, která sídlí v severočeském Rumburku, uzavřela 43. Jaká je celková výše (suma) uzavřených kontraktů? 

Jednotlivé zakázky nelze srovnávat, mají rozdílné parametry. Určitě nelze hovořit o dominantním postavení. UNILES má podíl celkem cca 10 % na objemu vytěženého státního dřeva. Na zakázkách LČR se podílejí desítky dalších lesnických společností.