Stanovisko Agrofertu k usnesení Evropského parlamentu

19. 6. 2020

Usnesení Evropského parlamentu nás překvapilo. Ačkoli bylo předem připraveno, nikdo nás nepožádal o stanovisko. Už v době, kdy proběhla mise rozpočtového výboru do České republiky, nás nikdo nekontaktoval, i přes to, že jsme takové jednání nabídli. Kdyby k setkání došlo a kdybychom mohli na otázky zástupců Evropského parlamentu odpovědět, jsme hluboce přesvědčeni, že by k přijetí takového usnesení nemohlo dojít. Jednalo se o nás bez nás, což považujeme za skandální a z hlediska fungování evropského společenství za bezprecedentní.  

Misi rozpočtového výboru do České republiky vnímáme jako zpolitizovanou, neprofesionální, neobjektivní a účelovou. Navíc jde o hrubý zásah do probíhajících auditních řízení Evropské komise s Českou republikou, která se nás přímo týkají. Jde o očividný pokus tato řízení ovlivnit.  

Odmítáme zejména vykonstruovanou nepravdivou pomluvu vyřčenou bez jediného důkazu, že Agrofert provádí účelové majetkové transakce kvůli dotacím. Na tom lze jasně demonstrovat, že si Evropský parlament své závěry doslova vymýšlí a opírá je o nepravdivá tvrzení. Proto jsme také v minulých dnech zaslali dopis předsedovi Evropského parlamentu a dalším funkcionářům, kde se proti závěrům rozpočtového výboru důrazně ohrazujeme.

Zarážející je také bod usnesení, ve kterém Evropský parlament „vítá obnovení vyšetřování“ našeho bývalého akcionáře ve věci Čapího hnízda. Ptáme se, kde je presumpce neviny a co mohou poslanci Evropského parlamentu vědět o detailech a okolnostech probíhajícího vyšetřování. Nezbývá nám než konstatovat, že může jít o nátlak na nezávislé české orgány činné v trestním řízení. 

Nelze se ubránit dojmu, že se poslanci Evropského parlamentu nechali zneužít a zatáhnout k útoku na jednoho z největších zaměstnavatelů v České republice, a to nás velmi mrzí.

Usnesení Evropského parlamentu nemá žádnou právní váhu. Neexistuje nic, co by dokazovalo střet zájmů. Náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm zákon o střetu zájmů požadoval. Pokud čerpáme nějaké dotace, děje se tak vždy zcela podle příslušných zákonů a předpisů. 

Jsme nadále otevřeni případnému jednání s představiteli Evropského parlamentu. Jsme připraveni jim vysvětlit, že jejich dosavadní závěry nejsou správné.