Společnost Animalco poškozena dovozem masa z Polska

20. 2. 2019

Státní veterinární správa oznámila nález Salmonelly Enteritidis ve vzorku odebraného baleného hovězího masa. Celá šarže představuje 698 kg masa. Společnost Animalco je zde v roli poškozeného, nikoli viníka. Jako velkoobchodník dováží maso i z Polska, ale pouze velmi okrajově. Tento polský dodavatel vždy patřil mezi bezproblémové. Na druhou stranu je dobře, že dozorové orgány fungují a k odhalení došlo. Společnost Animalco sama provádí vlastní veterinární testy masa nad rámec povinností vyplývajících z legislativních předpisů. Nyní čeká na výsledky testů této šarže. Podle dostupných informací se naprostá většina závadného masa podaří stáhnout z trhu. Po polském dodavateli bude společnost chtít náhradu škody.

Tato aktuální událost nemá nic společného s nedávným nálezem závadného polského masa z nemocných zvířat.