Seznam Zprávy vytváří senzaci z obvyklé situace v zemědělství

31. 10. 2019

Agrofert odmítá jakékoli pochybení

 

Redakce Seznam Zprávy uveřejnila 31. října článek s titulkem Agrofert hospodařil na půdě po lidech, kteří zemřeli. Stát vyměřil doplatek 2637,- Kč. Seznam naprosto účelně vytváří umělou kauzu, která má poškodit koncern Agrofert a jeho dceřiné firmy. 

 

Zveřejňujeme v celém rozsahu naši odpověď, kterou jsme redakci poskytli:

 

Důrazně odmítáme Vaši nesprávnou interpretaci situace. Nesouhlasíme s tím, že bychom pochybili a dostali za něco postih. Ve skutečnosti jde o postupné narovnání užívacích práv a smluvních podkladů. Důvodem dosavadního bezsmluvního užívání jsou různé fáze řízení, převážně dědického, které často sahají daleko do minulosti a které jsme my nezapříčinili. Může existovat několik různých situací, zejména se jedná o spoluvlastnický podíl státu, případně o jiné historické vlastnické vazby. V obdobné situaci jako my jsou stovky, možná tisíce dalších zemědělců v ČR. Navíc jde většinou o minimální výměry obhospodařované plochy. Pokud to situace dovoluje, snažíme se sami aktivně o smluvní narovnání vztahů. Nejedná se v žádném případě o pokuty či postihy, ale o stanovení pachtovného (nájemného) v situaci, kdy už je možné toto nájemné stanovit. V případech, které zmiňujete, jde řádově o stokoruny ročně. Z druhého úhlu pohledu tyto vybrané pozemky zhodnocujeme pravidelným obhospodařováním a vlastníkovi (v tomto případě státu) tím přispíváme k udržení a zlepšení půdní úrodnosti.   

 

Doplnění:

 

- Problematika se dotýká tisíců zemědělců v ČR, nejen Agrofertu. Důrazně se ohrazujeme proti vztahování této záležitosti jen na naši firmu.

 

- Veškeré takové hospodaření podléhá platné legislativě, případně podmínkám stanoveným ze strany SPÚ, které splňujeme. Neděláme nic špatného nebo nezákonného.

 

Znovu opakujeme, že jde o historicky danou situaci, kde kvůli dědickému řízení nejsou či doposud nebyli ujasnění někteří vlastníci a spoluvlastníkem takového pozemku je i stát. Převážně jde o minimální okrajové výměry pozemků, které jsou součástí širšího půdního bloku.

 

Laicky řečeno může jít o několik metrů pozemku uprostřed pole. Takovou historickou situaci jsme často „zdědili“ po akvizici příslušné zemědělské společnosti a snažíme se ji samozřejmě aktivně řešit. Mnohokrát jsme sami naléhali na úřady, že je potřeba určité pozemky smluvně dořešit.   

 

Tam, kde chybí smlouva s SPÚ, je to způsobeno tím, že SPÚ má na daném pozemku pouze spoluvlastnický podíl a v těchto případech stát ze svého rozhodnutí neuzavírá nájemní smlouvy se zemědělci, kteří dané pozemky obhospodařují. To platí pro všechny, nejen pro Agrofert. A to i přes to, že s ostatními spoluvlastníky daného pozemku jsou nájemní (pachtovní) smlouvy uzavřeny.

 

A nyní k Vašemu dotazu proč tak činíme: Jako správný hospodář nemůžeme část pole nechat ležet ladem nebo nechat zarůstat plevelem, který by se šířil na ostatní části půdního bloku. Proto udržujeme i tento malý pozemek v zemědělsky obhospodařovatelném stavu. A děláme to mimo jiné pro stát, který je spoluvlastníkem a který smlouvu neuzavřel.

 

Nájemné se často může pohybovat v haléřových položkách za metr čtverečný. V jednom z případů ve společnosti První zemědělská Záhornice bylo vypočteno celkové roční nájemné za pozemek na cca 20,- Kč. Stát nám sdělil, že je to pro něj zanedbatelná položka a smlouvu neuzavřel.

 

Veškeré pozemky ve výhradním majetku SPÚ máme řádně pronajaté (propachtované) dle pravidel SPÚ.

 

Bližší informace k problematice Vám jistě podají příslušné státní úřady.