Seznam Zprávy vytváří "okurkovou" kauzu z události, která se nestala

10. 7. 2019

Seznam Zprávy dnes sáhodlouze informují o projektu společnosti Synthesia a Zámečnictví Šejvl, který byl zmíněn v předběžné auditní zprávě Evropské komise. Snaha o senzaci pro období tzv. "okurkové sezóny" je zjevná zejména z toho, že celý případ, který Seznam Zprávy "senzačně" odhalují, se nestal. Společnost Synthesia totiž projekt nerealizovala a náklady spojené s již proběhlými aktivitami uhradila z vlastních zdrojů. Přestože projekt realizován nebyl, snaží se redakce Seznam Zprávy vytvořit u čtenářů dojem, že snad došlo k jakési nekalé činnosti. Proto nezbývá, než zmínit fakta,která jsme již mnohokrát médiím sdělili:
- auditoři ve zprávě zveřejněné na internetu netvrdí, že by se Synthesia s někým účelově spojila.
 - program, do nějž se Synthesia chtěla zapojit, nebyl určen pouze malým firmám.
- společnost Synthesia by podporu projektu získala i bez zapojení zámečnictví pana Šejvla.
- společnost Zámečnictví Šejvl nebyla vedena jako spolužadatel, ale jako tzv. partner bez finančního příspěvku. Nejde tedy ani o žadatele, ani příjemce podpory projektu.
- Synthesia projekt nakonec sama zastavila, a to kvůli nemožnosti naplnit sledované indikátory - v danou chvíli nebylo možné zajistit potřebný počet účastníků školení. Proto ani nebyla proplacena žádná finanční podpora projektu.
- údajné vyjádření pana Šejvla, že o ničem neví, známe jen z médií. Je pro nás nepochopitelné, může být zapříčiněno časovým odstupem mezi podáním projektové žádosti (2016) a zahájením školení (podzim 2018), kdy měl být pan Šejvl zahrnut až do poslední vlny kurzů, na kterou nedošlo.

Závěrem zejména pro redakci Seznam Zprávy zdůrazňujeme, že z veřejných prostředků nebyla čerpána ani koruna. Všechny vzniklé náklady spojené s projektem uhradila společnost Synthesia z vlastních zdrojů.