Server Echo24.cz si vymyslel únik dýmu v Lovochemii

12. 10. 2017

Server Echo24 ve svém článku opět předvedl manipulaci se čtenáři. Dodejme, že se redaktoři neobtěžovali na danou skutečnost zeptat (což jiná média udělala). Článek popisuje "únik žlutého kouře z fabriky" a dále to, že Lovochemie má s tímto "únikem opakované problémy". Je proto nutné tato "alternativní fakta" serveru Echo24 uvést na pravou míru.

V pondělí 2.října 2017 byl v Lovochemii v odpoledních hodinách prováděn nájezd výrobny kyseliny dusičné KD6. Nájezd výrobny se provádí podle schváleného provozního řádu a barevné exhalace jsou běžným doprovodným efektem nájezdu tohoto typu výroby na celém světě. Jde o stav plně respektující platné zákony, neohrožující ani bezpečnost ani zdraví obyvatel. Výrobna KD je osazena kontinuálním měřením emisí, které zaznamenává hodnoty i během nájezdu. Protokoly z tohoto měření jsou kontrolovány ze strany správních orgánů, které neshledaly pochybení ze strany Lovochemie. Veškeré limity pro exhalace stanovené krajským úřadem byly v době nájezdu dodrženy.

Příprava nájezdu i vlastní nájezd byl předem nahlášen na všechny kontrolní orgány a o jeho zahájení byli informováni SMS zprávou i zástupci okolních obcí. Jedná se o dobrovolnou dohodu, kterou Lovochemie zajišťuje maximální informovanost občanů při každém odstavení a nájezdu technologie. Předávání informací na obyvatele je plně v rozhodovací kompetenci měst a obcí.

Server Echo24 vyrobil umělou kauzu z nájezdu nové technologie, která přitom byla řádně nahlášena, kontrolována a byly o ní zpraveny i okolní obce.