Řepka ozimá není pro společnosti z koncernu AGROFERT rozhodující plodinou

24. 5. 2017

V květnu se řada tuzemských polí doslova rozsvítí žlutou barvou květů řepky ozimé. Veřejnost je často vystavena tvrzení, že se jedná o pole koncernu AGROFERT a jeho společností a že bez řepky by AGROFERT nemohl prosperovat. Je na čase tento mýtus vyvrátit.

V České republice bylo v roce 2016 oseto zhruba 2,5 milionu hektarů půdy. V tomto roce čeští, moravští a slezští zemědělci pěstovali řepku ozimou na 392 991 hektarech. Jednalo se tedy o necelých 16 % celkové výměry osevní plochy v České republice.
Společnosti koncernu AGROFERT měly v témže roce oseto řepkou 19 536 hektarů půdy. Jde tedy o necelých 5 % z veškeré zemědělské půdy v České republice oseté řepkou ozimou. Zároveň se jedná o 17 % celkové výměry zemědělské půdy, kterou společnosti koncernu AGROFERT obdělávají.
Z uvedených čísel je patrné, že pěstování řepky ozimé není pro společnosti koncernu AGROFERT stěžejní činností. V rámci rostlinné produkce zemědělské podniky koncernu AGROFERT preferují pěstování obilí (tvoří 47 % oseté plochy), následují plodiny jako pícniny, trávy a další olejniny (24 % oseté plochy). Až na třetí pozici je řepka ozimá, následovaná kukuřicí (11 % oseté plochy). Zároveň je nutné uvést, že zemědělské společnosti koncernu AGROFERT na rozdíl od ostatních subjektů v rostlinné výrobě striktně dodržují pětihonný osevní postup, který je dodržován především s ohledem na ochranu půdy proti její erozi. „Střídání plodin je logický postup při dlouhodobém hospodaření s péčí řádného hospodáře o půdní fond. Zastoupení řepky ozimé vyšší než 20 % v osevním postupu znamená jediné - růst nákladů a snižování výnosu. Ekonomicky by to tedy nedávalo smysl. Každá z plodin má totiž svoji funkci i při zacházení s hospodářskou krajinou, což se týká obohacování půdy živinami nebo jejího provzdušňování. Kromě výše uvedeného navíc platí, že řepka ozimá je velmi vhodnou předplodinou pro pšenici,“ říká Jindřich Macháček, ředitel zemědělské divize AGROFERT.
Není tedy pravdou, že by veškerá řepka ozimá v České republice patřila koncernu AGROFERT nebo byla pěstována jeho společnostmi. Společnostem AGROFERTu totiž z veškeré výměry polí s řepkou ozimou v České republice patří jen 5 %.

Viděli jste už video o řepce? Podívejte se!

V čem prospívá řepkový olej? Více ve videu.

Biopaliva - pojďme se na toto využití řepky podívat!