Reakce na vyjádření ministra Nekuly v ČRo Plus a Deníku

29. 7. 2022

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula v pořadu Interview Plus na stanici ČRo Plus uvedl: „Evropská komise už jednoznačně a definitivně řekla, a je to potvrzené černé na bílém, vyšlo to i ve Věstníku v Bruselu: Andrej Babiš byl od roku 2017 ve střetu zájmu, tečka, a teď Státní zemědělský intervenční fond bude mít úkol tam, kde došlo k uzavření dotačních smluv, prostě budou ukončovány, a tam, kde došlo k vyplacení dotací, tak Státní zemědělský intervenční fond začne vyzývat podniky Andreje Babiše, myslíme tím Agrofert a jeho podřízené organizace, aby tyto prostředky vrátily. Je to prostě standardní postup. Pokud někdo poruší pravidla hry, tak ať je to malý, střední, velký nebo největší prostě bude vracet dotace.“

A pro Deník řekl: „Evropská komise jednoznačně řekla, že Andrej Babiš byl od roku 2017 ve střetu zájmů. A jako takový neměl pobírat dotace. Peníze, které od té doby inkasoval Agrofert, ačkoliv neměl, by měl vrátit…Peníze vyplácel Státní zemědělský intervenční fond, a ten také bude tyto prostředky vymáhat zpátky. Na to je nastaven mechanismus, který funguje u všech podobných případů, bez ohledu na to, zda jde o malý, větší, nebo největší podnik. Když porušíš pravidla hry, tak vracíš. Totéž bude platit pro Andreje Babiše.“

Představenstvo AGROFERTU trvá na tom, že společnost AGROFERT, a.s. ani žádný podnik koncernu nic neporušil. Auditovaná byla Česká republika, nikoli koncern AGROFERT nebo jeho podniky. Nevidíme proto žádný důvod pro to, abychom vraceli dotace, a už vůbec nerozumíme tomu, proč na nás pan ministr útočí, když auditován nebyl AGROFERT, ale české státní instituce vč. orgánů spadajících pod ministerstvo pana Nekuly.

Pan ministr dále uvádí, že „Státní zemědělský intervenční fond s předběžnou opatrností řadu dotačních smluv, i když byly podepsány, tak pozastavil vyplácení. A teď už víme jednoznačně, jak na tom jsme, a stát nebude nic dalšího vyplácet, naopak Agrofert bude vracet.“

Představenstvo AGROFERTU upozorňuje, že žádný soud ani úřad nerozhodly, že by společnost AGROFERT, a.s. nebo kterákoli ze společností koncernu měli cokoli vracet. Tvrzení, že „Agrofert bude vracet.“ považujeme za zcela nepřijatelné vyhrožování a předjímání možných budoucích rozhodnutí nezávislých orgánů státu, kterých by se měl politik v demokratické zemi vyvarovat.

Pan ministr rovněž říká „To je jakoby mimo, nad to vlastně je tady obrovský balík prostředků, jak těch dotací, které byly jako konkrétně jmenovány nebo zmiňovány v tom stanovisku Evropské komise, ale Státní zemědělský intervenční fond má právní výklad, že by Agrofert měl vracet i takzvané nárokové dotace, protože tady je nějaký zákon o střetu zájmů. A je tady jednoznačně jasný pohled, pokud někdo rozhoduje o dotacích, tak přece je nemůže čerpat.“

Představenstvo AGROFERTU upozorňuje, že dle pravidel EU má na tzv. nárokové dotace nárok každý, kdo hospodaří na půdě, resp. chová hospodářská zvířata, na která se dotace vztahují. Podle dřívějších vyjádření vrcholných představitelů Evropské komise by nebyl a není pro jejich čerpání překážkou ani údajný střet zájmů v ČR, o kterém hovoří pan ministr. Není nám jasné, zda jde o další útok na naši společnost, nebo o neznalost pana ministra.