Reakce na článek Seznam Zprávy: Zisk se propadá, zadlužení prudce stoupá. Dotace u Agrofertu převýšily výnos

14. 8. 2019

Redakce Seznam Zpráv by si měla nejprve zopakovat podnikovou ekonomiku. Fakt, že v Seznamu vrcholí pověstná okurková sezóna, už nemůže přehlédnout ani slepý. Redaktoři Seznamu Zpráv dnes opět předvedli naprostou manipulaci se svými čtenáři. Těžko ji lze totiž prokázat na něčem lépe, než na ekonomických faktech. Poučit by se mohli ve vlastní firmě, která ovšem nic nevyrábí a prakticky do ničeho neinvestuje.

1) Dotace není žádným ziskem. Jde o část úhrady nákladů. Navíc je proplacena mnohdy až poté, co subjekt prokáže, že z vlastního dokáže investici provést. Ruku v ruce s každou investiční dotací musí jít právě ona investice. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2018 činil 2,5 mld. Kč, což je výrazně vyšší částka, než činily provozní dotace, které byly v loňském roce účtovány do výnosů ve výši 1,6 mld. Kč. Dotace není možné porovnávat se ziskem a už vůbec ne se ziskem po zdanění, protože výnosové dotace jsou zdaňovány.
 
2) Míra zadlužení je v přímé souvislosti s nárůstem majetku koncernu. Nárůst bankovních úvěrů o 8,2 mld. Kč souvisí především s meziročním nárůstem dlouhodobých aktiv o 4,2 mld. Kč a s provozním nárůstem zásob o 3,8 mld. Kč. Nárůst dlouhodobých aktiv byl způsoben především vyššími investicemi do dlouhodobého majetku, než činily odpisy, a dále akvizicemi nových společností.
 
3) Slučovat soubor dotací se ziskem je naprostý nesmysl. Jak může redaktor slučovat např. nárokovou dotaci na chované zvíře se ziskem z logistických služeb, to opravdu nechápeme. Redakce naprosto mate čtenáře tím, že slučuje nárokové dotace, investiční dotace, pak je celé porovná k zisku celého koncernu a dovozuje z toho závěr, že Agrofert je na dotacích snad závislý. Opakujeme: není! Většina příjmů koncernu pochází z chemických továren, které fungují zcela mimo režim dotací. Navíc do veřejných rozpočtů odvádíme na daních a na pojištění mnohonásobně více prostředků, než získáváme na dotacích.
 
4) Agrofert nemá finanční problémy a je ve velmi dobré finanční kondici. Loňský vývoj a vyšší míra investic bude letos vyrovnána přínosem těchto aktivit. Negativní vývoj loňského roku v důsledku vysokých cen komodit, zejména zemního plynu, je v letošním roce opačný, což znamená návrat do kladných čísel.