Reakce koncernu Agrofert na prohlášení Vlády ČR, že bude zrušena povinnost přimíchávat biosložku do nafty

10. 3. 2022

Vláda ČR na tiskové konferenci ve středu 9. 3. 2022 oznámila, že bude zrušena povinnost přimíchávat biosložku do motorové nafty, překvapivě však nikoli do automobilových benzínů. Jedná se o prohlášení vlády, ke kterému nejsou zatím žádné podrobnější informace. Jde pravděpodobně jen o návrh, jelikož vyžaduje změny příslušných zákonů. Společnost Preol, která je producentem dotčené biosložky, nadále vykupuje řepku a vyrábí podle plánu. Bionafta je zatím obtížně nahraditelným nástrojem snižování emisí v dopravě v celé Evropě. Navíc, podstatná část biopaliv v ČR nepochází z řepky, ale z použitých olejů a tuků či jiných odpadů. Návrh by tak v praxi znemožnil užití tzv. vyspělých biopaliv dalších generací, na kterých staví EU své plány na dekarbonizaci dopravy.

Očekávaný okamžitý dopad na trh a ceny pohonných hmot v ČR, který vláda podle svého vyjádření sleduje, bude zřejmě zcela nulový. Toto rozhodnutí přichází jen dny poté, co EU oznámila rozsáhlé plány na odklon od závislosti na ruské ropě, fosilních palivech a obecně na posílení vlastní surovinové soběstačnosti. Namísto snižování závislosti na ruské ropě ji česká vláda překvapivě zvyšuje o 6 až 7 % (tj. současný podíl biosložky v naftě), což jsou statisíce tun ropy ročně.

Česká, dnes platná legislativa nikomu neukládá přimíchávat  biopaliva do motorové nafty jen z řepky nebo jen z tuzemska a každý, kdo je povinen snižovat emise v dopravě má plnou svobodu volby, jak toho dosáhnout. Viditelně zmatečné rozhodnutí tak vůbec nebere v potaz fakt, že nadpoloviční část biopaliv v ČR nepochází vůbec z řepky, ale z upotřebených olejů a tuků či jiných odpadů a víc než třetina biopaliv se do ČR dováží. V případně nezpracované řepky tato vláda udělá další zemědělskou komoditu, která se bude jen levně vyvážet do zahraničí, na čemž bude tratit český zemědělec. Nižší zpracování řepky v tuzemsku pak značně poškodí domácí chovatele hospodářských zvířat, kteří přijdou o statisíce tun řepkového šrotu coby významné a dnes nenahraditelné „GMO free“ krmné složky. Řepkové šroty bude nutné nahradit dovozem z jiných evropských zemí nebo nahradit sójou dováženou z Jižní Ameriky. Může to být poslední rána české živočišné výrobě, dovoz krmiv ji samozřejmě prodraží a tím tak nastane další pokles české potravinové soběstačnosti.

Velkou otázkou zůstává, jak Česká republika naplní stále platnou legislativu EU vyžadující, aby všechny státy EU ročně snižovaly emise v dopravě o 6 %. Právě biopaliva jsou zatím jedním z mála dostupných nástrojů jak tohoto  cíle nejen v ČR dosáhnout. Biopaliva z českých zemědělských komodit nesporně snižují emise, jak potvrzují každoroční mezinárodní audity dle metodiky EU až o 70 % ve srovnání s motorovou naftou, a jsou tak jedním z nejefektivnějších způsobů snižování emisí v dopravě a naplňování závazných cílů ekologické politiky EU. Rozdíl v cenách motorové nafty mezi ČR a Polskem dnes činí 10 až 12 korun na litr. Ptejme se, zda a kdy toto rozhodnutí tento rozdíl vyrovná?  Vláda zpochybnila přínosy pro nezávislost na fosilních palivech a dekarbonizaci dopravy pouze u biopaliv do motorové nafty – proč asi?

DALŠÍ ZPRÁVY